Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Sterrenkunde en astrofysica I
Studiegidsnr:1001WETAST
Vakgebied:Fysica
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor "Algemene Fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie", "Algemene Fysica II: Thermodynamica, golven, optica", "Wiskundige methoden voor de fysica I" en"Wiskundige methoden voor de fysica II". .
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tom Theuns

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Algemene Fysica I-II


2. Eindcompetenties

De cursus bestaat uit twee delen:


 • Observationele technieken en observationeel prakticum. Na de lessen weet je genoeg om zelf een observationeel projekt uit te voeren, zelf waar te nemen, de data te analyseren en te bespreken.
 • Sterren: je kan de vergelijkingen voor sterstruktuur oplossen, en in eigen woorden bespreken hoe sterren evolueren.

3. Inhoud

 • Observationele technieken: 7 lessen over waarnemings technieken, teleskopen en instrumenten.
 • Observationeel projekt (in samenwerking met Urania): na een inleiding tot het gebruik van de teleskoop ga je in kleinde groep verschillende keren waarnemen. Je analyseert de data en bespreekt de resultaten.
 • Sterstruktuur en ster evolutie: 15 uur les overĀ  sterren, met oefeningen en huiswerk.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Practica

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Scriptie: Individueel

 • Excursie
  Projectwerk:
 • In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  De les gever deeltĀ eigen nota's uit.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Stellar Structure and Evolution (Prialnik, Cambridge), .
  Blackboard bevat links naar nog extra materiaal.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  De docent is alleen te bereiken gedurende de les weken, en is altijd bereikbaar via e-mail, tom.theuns@googlemail.com


  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:53 tom.theuns