Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Celbiologie
Studiegidsnr:1001WETCBG
Vakgebied:Biologie
Semester:1e semester
Contacturen:65
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kris Vissenberg

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Engels
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Een specifieke vooropleiding is niet vereist, een vlot gebruik van de Engelse taal, zeker passief, is een flinke hulp.


2. Eindcompetenties

De student heeft inzicht in het functioneren van de cel als bouwsteen van alle leven, en in het samenleven van cellen in weefselverband. Hij/zij kan reflecteren over de grenzen van het hedendaags kennen van de celopbouw en functionering, over het verleggen van die grenzen met specifieke en doelgerichte experimenten, over algemene principes met specifieke differentiaties in gespecialiseerde celtypes/weefsels. Door de combinatie van een syllabus met illustraties uit anderstalige leerboeken wordt het gebruik van wetenschappelijk Engels op instapniveau aangebracht.


3. Inhoud

De benadering van de materie is die van de gekende handboeken. Een Nederlandstalige syllabus staat ter beschikking; waar mogelijk volgt deze naar inhoud en niveau één of enkele gedegen handboeken.
In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de voorziene hoofdstukken en belangrijkste onderdelen :
- inleiding (met o.a. 'biota versus abiota' en ontstaan van het leven)
- moleculen van het leven (eiwitten, suikers, nucleïnezuren, vetten)
- universele structuren en functies in de cel (sequentie transcriptie-translatie- eiwit modificatie als rode draad, prokaryote (+ overzicht) en eukaryote cellen)
- specifieke functies en structuren bij eukaryoten (ademhaling, fotosynthese, organellen, endomembranen, secretie, verwijzing naar de symbionttheorie)
- mobiliteit in de cel en van de cel (cytoskelet en motor-eiwitten)
- celcyclus (DNA duplicatie, mitose, meiose)
- controle op de celcyclus
- ééncellige organismen (voorbeelden)
- signalisatie naar en in de cel
- meercelligheid
- differentiatie
- dedifferentiatie
-weefselvorming in plant en dier (principes van organisatie, geen "histologie"!).4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Practica • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Celbiologie. K. Vissenberg, Syllabus (cursusdienst)

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  "Molecular Cell Biology" ed. Lodish et al.

   "Henderson's Dictionary of Biological Terms", ed. E. Lawrence, Longman Scientific & Technical.

  7. Contactgegevens en begeleiding

  prof.dr. K. Vissenberg : lokaal U 631, Campus Groenenborger, gebouw U / telefoon: 03 265 34 10 / e-mail: kris.vissenberg@ua.ac.be

  Praktijkassistent Niko Celis: U501, niko.celis@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 07/09/2011 10:55 kris.vissenberg