Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Fysica van het dagelijks leven
Studiegidsnr:1001WETFDL
Vakgebied:Fysica
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)- NNB
Jan Sijbers
Paul Scheunders
Sabine Van Doorslaer

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Een goede basis wiskunde en fysica is aangewezen om dit vak aan te vangen.


2. Eindcompetenties

De student kan een aantal basisbegrippen uit de fysica toepassen op aspecten uit het dagelijks leven.
De student ontwikkelt interesse over de fysische wereld rondom hem.
De student ontwikkelt kennis over fysica en is in staat die kennis toe te passen.
De student legt verbanden tussen de fysica en andere wetenschappelijke disciplines
De student kan een gefundeerd oordeel vormen over fysica-gerelateerde onderwerpen
De student is zich bewust van de sociale, ethische, economische en technologische implicaties van fysica.


3. Inhoud

In dit vak wordt een beeld geschetst van het belang van de Fysica voor ons dagelijks leven a.d.h. van een reeks kenmerkende voorbeelden gekozen uit een zo breed mogelijk gamma van domeinen van de klassieke en moderne Fysica. Er wordt gemikt op een tijdslot van 2 lesuren per thema, wat een 10 tal thema’s impliceert (oefeningen worden in eerste instantie niet voorzien). Elk thema moet kunnen worden aangebracht op een conceptuele manier en voortbouwende op bestaande kennis bij leerlingen ASO/TSO richtingen wetenschappen. Mogelijke documentatie om als basismateriaal te gebruiken zijn de “Science and the Citizen” katerns van “Scientific American” of boeken als “The physics of everyday life” (Louis A. Bloomfield, Univ. of Virginia, J. Wiley & Sons). Er wordt van de docent ook verwacht om veelvuldig gebruik te maken van live demo’s en AV (al dan niet digitaal) materiaal.

Enkele voorbeeldjes:

Klassiekers zoals

- kopieertoestel

- polaroidbril

- verschillende “lampen”: gloeilamp, TL-buis, halogeenlamp, LED, LASER, …

maar ook meer “esoterische” dingen als

- nanodeeltjes als kleurmakers in glas

- fysica voor topsporters (aerodynamica, lichte maar sterke materialen, …)

- radioactiviteit in de geneeskunde
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Meerkeuzevragen

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  lesmateriaal wordt voorzien

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  nihil


  7. Contactgegevens en begeleiding

  ------------------------------------------------------

  Prof. Dr. Paul Scheunders; Pr of. Dr. Sabine Van Doorslaer

  Campus CDE, Gebouw N

  Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk, Belgium

  Email: Paul.Scheunders@ua.ac.be ; Sabine.VanDoorslaer@ua.ac.be

   

  ------------------------------------------------------


  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 15:34 paul.scheunders