Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Fundamenten van de kwantummechanica
Studiegidsnr:1001WETFKW
Vakgebied:Fysica
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Fysica:min. 8/20 Wisk. methoden fysica I, Wisk. methoden fysica II, Inl.analy. mechanica, Metr. ruimten en diff.rekenen, Inl. k wantum mechanica , Inl. groepentheorie, Banach- en hilb. Voor Wiskunde: min. 8/20 Inl.anal. mechanica en Banach-en hilb.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Naudts

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Basiskennis in de functionaalanalyse, kennis van elementaire begrippen uit de klassieke mechanica en de kwantummechanica, rekenvaardigheid (integraal- en differentiaalrekenen).


2. Eindcompetenties

Beter begrip van de fundamenten van de kwantummechanica. Kennis van enkele alternatieve formuleringen van de kwantummechanica. Toepassing van stellingen uit de functionaalanalyse in de context van de kwantummechanica.


3. Inhoud

1) De kwantumhydrodynamica van Madelung.
2) De operatorformulering van de kwantummechanica; de stelling van Stone.
3) De stelling van Rellich en Kato; continu en discreet spectrum.
4) Kwantumwaarschijnlijkheidstheorie; dichtheidsmatrices; de KMS-conditie.
5) De C*-algebraische aanpak; de Fock-ruimte.
Deze onderwerpen zijn zo gekozen dat de student beter kan begrijpen hoe het formalisme van de kwantummechanica in elkaar steekt. Bovendien wordt duidelijk gemaakt dat de gewone, dit is de niet-relativistische kwantummechanica streng wiskundig kan geformuleerd worden.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal


  Cursusnota's worden ter beschikking gesteld.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  geen


  7. Contactgegevens en begeleiding

  jan.naudts@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 08/10/2012 14:02 jan.naudts