Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Inleiding analytische mechanica
Studiegidsnr:1001WETIAM
Vakgebied:Fysica
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Van Dyck

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Basiskennis wiskunde ASO
2. Eindcompetenties

De student kan op een analytische en deductieve manier, vertrekkend van enkele algemene principes, de wetten van de mechanica afleiden. Hij beheerst ook de wiskundige technieken die daarvoor nodig zijn zoals de variatierekening en de differentiaal- en integraalrekening. Hij kan ze ook toepassen op concrete problemen die in de cursus zijn behandeld. Hij heeft ook inzicht in de beperkingen van de benaderingen die gebruikt worden.
Hij krijgt inzicht in de rol van de mechanica in het geheel van de fysica.3. Inhoud

In het onderdeel kinematica worden de fysische begrippen snelheid, versnelling, massa, massamiddelpunt, traagheidstensor, enz. ingevoerd. Vervolgens wordt de mechanica behandeld op een systematische en deductieve manier, vertrekkend van algemene beschouwingen over waarnemen, werkelijkheid, symmetrie en relativiteit. Uitgaande van het beginsel van minste actie worden de bewegingsvergelijkingen van Euler-Lagrange afgeleid, en van daaruit de behoudswetten. Ook het formalisme van Hamilton komt aan bod. Verder worden de bewegingsvergelijkingen opgesteld voor stelsels met bindingen en toegepast op de bewegingen van het starre lichaam, het massapunt op een kromme en de slinger. Ook het twee-deeltjesprobleem wordt uitgewerkt met toepassingen in de planetenbeweging en de botsingstheorie.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding

 • Debatexamen

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursusnota's beschikbaar.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  NVT


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Dr. D. Van Dyck
  Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, lokaal U439
  Groenenborgerlaan 171 2020 Antwerpen
  Tel. 03/2653258 Fax 03/2653318
  e-mail: dirk.vandyck@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 20/09/2012 21:32 dirk.vandyck