Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Inleiding relativiteitstheorie & elementaire deeltjes
Studiegidsnr:1001WETIRE
Vakgebied:Fysica
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Fysica: min. 8/20 Alg. fysica I, Alg. fysica II, Wisk. methoden fysica. I, Wisk. methoden fysica. II en Inl. analytischemechanica. Wiskunde: Alg. fysica.I en Inl. analytische mechanica
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Pierre Van Mechelen

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Om dit vak met succes te kunnen volgen, moet je de volgende onderwerpen onder de knie hebben: elementaire meetkunde (coördinatenstelsels en -transformaties, vectorrekening, ...) en klassieke (niet-relativistische) mechanica.  Bovendien moet je basisbegrippen uit de kwantummechanica beheersen en kunnen toepassen.2. Eindcompetenties


Na het volgen van deze moet je:
 • vertrouwd zijn met de experimentele en theoretische ontwikkelingen die voorafgingen aan de beperkte relativiteitstheorie;
 • inzicht hebben in de gevolgen van Einsteins postulaten;
 • vertrouwd zijn met de geometrische basis van de relativiteitstheorie;
 • problemen in relativistische kinematica kunnen oplossen;
 • vertrouwd zijn met de belangrijkste technieken die gebruikt worden bij deeltjesversnellers;
 • deeltjesbotsingen kunnen beschrijven;3. Inhoud

Dit vak start met een overzicht van de problemen die Einstein er toe brachten om zijn revolutionaire postulaten op te stellen.  Vervolgens wordt ingegaan op de gevolgen van deze postulaten, i.h.b. voor de ruimte-tijdmeetkunde, causaliteit en mechanica.  In het deel over deeltjesfysica starten we met een bespreking van de interactie van deeltjes met materie en passen we dit meteen toe op deeltjesversnellers en deeltjesdetectoren.  Na de beschrijving van botsingen tussen elementaire deeltjes geven we een overzicht van de fundamentele deeltjes en hun interacties.

De cursus omvat de volgende hoofdstukken:
 • Einsteins postulaten;
 • Ruimte-tijdmeetkunde; Causaliteit;
 • Relativistische mechanica;
 • Interactie van deeltjes met materie
 • Deeltjesversnellers en detectoren;
 • Deeltjesbotsingen;
 • Fundamentele deeltjes en interacties.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen

 • Excursie


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Open boek
 • Open vragen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Een syllabus en oefeningen, aangeboden door de docent.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  • P. M. Schwarz and J. H. Scharwz, "Special Relativity: From Einstein to Strings", Cambridge University Press
  • D. H. Perkins, "Introduction to High Energy Physics", 4th edition (2000), Cambridge University Press  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Pierre Van Mechelen
  Pierre.VanMechelen@ua.ac.be


  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:24 pierre.vanmechelen