Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Materiaalfysica
Studiegidsnr:1001WETMAF
Vakgebied:Fysica
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Wiskundige methoden voor de fysica II', Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie', Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica', 'Experimentele fysica I', 'Inleiding
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Staf Van Tendeloo

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
De studenten zijn vertrouwd met de basisbegrippen van de vaste stof fysica en de kwantummechanica.


2. Eindcompetenties

De bedoeling is de studenten de stap te laten zetten van "theoretische" vaste stof fysica naar "realistische" materialen, zoals gebruikt in de moderne technologie; inclusief de nanotechnologie.

Aan het einde van de cursus wordt van de student een presentatie van een eigen gekozen onderwerp in de materiaalfysica verwacht en een kennis van "een" gebied van de materiaalfysica dat de student zelf mag kiezen; ook al komt het niet expliciet in de cursus voor.
3. Inhoud

Bedoeling is de inhoud van de cursus te bespreken SAMEN met de studenten; afhankelijk van hun interesses. Dit kan door het beperkt aantal studenten. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld: legeringen en vormgeheugen legeringen, III-V halfgeleiders, nieuwe keramische materialen (inclusief supergeleiders en CMR materialen), vloeibare kristallen, magnetische materialen, dunne laag technologie, koolstof nanobuisjes ... Voor het praktisch gedeelte zullen de studenten zelf een presentatie voorbereiden over een onderwerp naar eigen keuze (theoretisch, experimenteel of toegepast).


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  - cursusnota's - overzicht van ppt presentaties.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  - "Introduction to Solid State Physics" door Charles Kittel (of equivalent boek) is steeds nuttig.

  - Tijdschriften zoals "Nature Materials" kunnen geraadpleegd worden binnen EMAT.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  G.Van Tendeloo is altijd bereikbaar via e-mail en (meestal) op zijn bureel.


  (+)laatste aanpassing: 01/09/2011 17:13 staf.vantendeloo