Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Programmeren voor fysici
Studiegidsnr:1001WETPRF
Vakgebied:Fysica
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Computerpracticum' en 'Inleiding programmeren'
Contacturen:55
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nick Van Remortel

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet

Notie hebben van de basisbegrippen van:
Werken met een PC, en een modern operating system.
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

De studenten worden verwacht vertrouwd te zijn met het gebruik van een PC met het MS Windows besturingssysteem, de syntax van de programmeertaal C++ en de basisconcepten van object georiënteerd programmeren.

 

Een basis van de meest elementaire wiskundige analyse technieken zoals afleiden en differentiëren, alsook het kunnen toepassen van lineaire algebra, vectorrekening en matrices is een pluspunt.
2. Eindcompetenties

De student heeft een diepgaande kennis van de C++ programmeertaal en van object georiënteerd programmeren met inbegrip van  belangrijke gevorderde concepten zoals polymorfisme en templates.

De student beheerst de basisprincipes van goed software ontwerp, exception handling, design patronen en optimalisatie.

De student heeft een overzicht van de inhoud van de Standard Template Library en kan deze efficient gebruiken, waar nodig. Hij/zij kan ook externe en open source wetenschappelijke bibliotheken gebruiken, ….

 

De student wendt de verworven kennis aan bij het uitwerken van een groter praktijkproject en kan dit implementeren op zowel Windows als Linux platformen.

De student kan ook omgaan met large scale computing en rekenclusters.
3. Inhoud


De concepten worden overgebracht aan de hand van hoorcolleges waarbij stukken uit een aantal Engelstalige handboeken worden gebruikt, verduidelijkt met slides en demonstraties in het leslokaal. De cursus is erg voorbeeld gebaseerd en steunt niet op harde feitenkennis. De nadruk ligt echter vooral op het praktische gedeelte in de computerklas.

 

De cursus behandelt het werken met het Linux operating system en het schrijven van shell scripts en Makefiles die nodig zijn voor het werken op computerclusters. De basiskennis van C++ wordt uitgebreid met polymorfisme, templates en exception handling. Een aantal software ontwerp patronen zullen worden bekeken. We bekijken in groter detail de functionaliteit van de Standard Template Library en leren om ook andere externe bibliotheken te installeren en te gebruiken, zoals Boost, GNU scientific library etc. Uiteindelijk bekijken we het probleem van run time type informatie en een elegante oplossing die door het RooT pakket wordt verzorgd.

 

Tijdens de practica zullen we gezamenlijk werken aan het ontwerp en de implementatie van een klassikaal programmeerproject. Hierbij zullen (groepjes) studenten, na afspraak, de verantwoordelijkheid nemen over het implementeren en testen van een evenredig deel van het project en hiervoor in groep beoordeeld worden.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Practica

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)
  Projectwerk:
 • Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Practicum

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Portfolio:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  De docent verdeelt PowerPoint slides die gebaseerd zijn op hoofdstukken uit volgende handboeken:

   

  • C++ How to Program, 6th ed.

              H. M. Deitel and P. J. Deitel

              Prentice Hall (2007)

              ISBN:  0136152503

  • Linux in  nutshell, 6th ed.

  E. Siever, S. Figgins, R.Love and A. Robbins

  O’Reilly  (2009)

  ISBN: 0596154488

  • The C++ Standard Library

  N.M. Josuttis

  Addison-Wesley (1999)

  ISBN: 0201379260

   

   

  Voorbeeldprogrammas op CD-ROM aangeboden door docent.

  Online documentatie van externe bibliotheken wordt gezamenlijk bekeken.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Kan verkregen worden na consultatie van de docent.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  nick.vanremortel@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 09/12/2013 12:49 nick.vanremortel