Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Structuur van de vaste stof
Studiegidsnr:1001WETSVS
Vakgebied:Fysica
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Algemene fysica I' en 'Algemene fysica II' OF ingeschreven voor bachelor chemie én minimum 8/20 voor 'Basisvaardigheden chemie'
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Joke Hadermann

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Geen voorkennis absoluut vereist, maar basiskennis behandeld in Algemene Fysica 1-3 en Wiskundige Methoden 1 en 2, zal bijdragen tot het begrip van de cursus Structuur van de vaste stof.


2. Eindcompetenties

Na het beëindigen van deze cursus:
- kunt u de structuur van gegeven kristallen correct beschrijven op de verschillende conventionele manieren
- hebt u inzicht in het verband tussen symmetrie en fysische en chemische eigenschappen
- kunt u de puntgroep, bravaisrooster en ruimtegroep, reflectievoorwaarden en structuurfactoren van materialen
bepalen
- kunt u numeriek werken met symmetrieën en transformaties van kristallen
- kunt u groepentheoretische relaties leggen tussen materiaalkundige gegevens
- kunt u eenvoudige kristalstructuren oplossen op basis van experimentele gegevens
- kunt u zelf een eenvoudig X-stralendiffractie-experiment uitvoeren
- hebt u een basiskennis van verschillende diffractietechnieken
Meer gedetailleerde doelstellingen per hoofdstuk vindt u in de cursus aan het einde van elk hoofdstuk.


3. Inhoud

Het vak Structuur van de vaste stof beoogt de studenten een inleiding te geven tot het beschrijven en bepalen van de structuur van
kristallijne stoffen. Worden in de cursus behandeld: de beschrijving van kristallijne stoffen in reële en
reciproke ruimte, geometrische kristalkunde, symmetrie, puntgroepen en roostertypes, ruimtegroepen, chemische
kristalkunde (coördinatie, dichte bolstapeling, verband straal-structuur,...) en fysische kristalkunde (belang van
symmetrie voor de eigenschappen van een materiaal).
Aansluitend wordt een inleiding tot diffractie gegeven. Tijdens de oefeningensessies worden de concepten toegepast op
materialen die technologisch interessant zijn, terugkomen in andere cursussen, of behoren tot de verwachte algemene
basiskennis. Er wordt ook een praktische sessie aan de X-stralendiffractometer en/of de elektronenmicroscoop voorzien.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus, verkrijgbaar bij de cursusdienst.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Links naar uitbreidingen voor de geïnteresseerden zijn beschikbaar op blackboard.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Docent: Joke Hadermann  www.ua.ac.be/joke.hadermann

   

   


  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:55 j.hadermann