Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Wetenschappelijk rapporteren
Studiegidsnr:1001WETWSR
Vakgebied:Fysica
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Joke Hadermann

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet

2. Eindcompetenties

Door presentaties te geven over recente ontwikkelingen terug te vinden in het wetenschapsnieuws, toont de bachelor in de fysica dat hij in staat is om zich door zelfstudie zelfstandig in te werken in een nieuwe materie
Er wordt zo ook inzicht getoond in belangrijke fysische fenomenen, hun experimentele evidentie, en hun theoretische beschrijving.
Bij het beoordelen van de presentaties van medestudenten en het deelnemen aan de vragensessies, toont de bachelor in de fysica dat hij een kritische instelling heeft, ook tegenover het eigen vakgebied. Aangezien de nieuwswaardige recente ontwikkelingen meestal in verband staan met maatschappelijk relevante toepassingen, zal de bachelor in de fysica zijn verworven kennis in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context kunnen kaderen. Hiertoe moet de bachelor in de fysica ook in staat zijn tot het begrijpend lezen van wetenschappelijke artikels.
Het geheel van het opleidingsonderdeel maakt de bachelor in de fysica er zich van bewust dat onderzoek in de fysica zich situeert in een internationale context
Door middel van de vele mondelinge en schriftelijke presentaties kan de bachelor in de fysica leren zowel mondeling als schriftelijk op een begrijpelijke manier te communiceren
Door middel van groepsvoorbereidingen van presentaties wordt de bachelor in de fysica getraind in het in groepsverband functioneren.
3. Inhoud

De vooruitgang en verspreiding van wetenschappelijke kennis hangt af van de effectieve communicatie door wetenschappers aan de rest van de wetenschappelijke gemeenschap en aan de rest van de bevolking. Dit kan gebeuren in de vorm van mondelinge presentaties, posters, abstracts en peer-reviewed artikels in wetenschappelijke tijdschriften.  Dit zijn dan ook de bouwstenen van een wetenschappelijke carrière.  Een wetenschapper moet goed zijn in deze vormen van communicatie om een goede reputatie te kunnen opbouwen in zijn vakgebied en vooruitgang te maken.
In deze cursus Wetenschappelijk rapporteren leert u omgaan met deze communicatievormen en wordt er een basis gelegd waarop u later zelfstandig kan verder bouwen. In Wetenschappelijk rapporteren zal u zelf presentaties geven, posters maken, artikels en abstracts schrijven over onderwerpen uit het recente wetenschapsnieuws en onderzoek op het gebied van Fysica.  Door toepassen van peer-review leert u ook zelf kritisch zijn over aangeboden informatie. 4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Werkcolleges
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Scriptie: Individueel

 • Faciliteiten voor werkstudenten

  Eigen werk:
  • In groep: individuele vervangingsopdracht mogelijk


  5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Opdrachten
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus verkrijgbaar bij de cursusdienst.

  Slides van de lessen.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Eventuele links te vinden op Blackboard.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Joke Hadermann
  Campus Groenenborger
  Bureau X012
  Telefoonnummer 032653245

  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:31 j.hadermann