Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Astrofysica II
Studiegidsnr:1002WETAST
Vakgebied:Fysica
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Wiskundige methoden voor de fysica II', Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie', Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica', 'Inleiding analytische mechanica', '
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tom Theuns

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Algemene Fysica I-III
Astrofysica I2. Eindcompetenties

Galaxieen: Na deze lessen kan je de verschillende types van galaxieen beschrijven, en enkele belangrijke fysische processen die er in optreden illustreren en toepassen. Je kan ook verschillende manieren om donkere materie te detecteren bespreken. Je kan dynamische vergelijkingen die de struktuur van galaxieen bepalen oplossen.

Projekt: Je kan zelf informatie over een astrofysisch onderwerp naar keuze vinden, samenvatten, bespreken, en aan je mede studenten uitleggen.

Zelfstudie: je bent in staat om zelf nieuwe stof te studeren.3. Inhoud

De cursus bestaat uit twee delen: een deel les over galaxieen (15 uur), en een eigen project over een astrofysiche onderwerp naar keuze.

 • Galaxieen: Struktuur en evolutie van sterstelsels: struktuur van de Melk Weg, elliptische galaxieen, donkere materie, groepen van galaxieen, supermassive zwarte gaten, gravitatie lenzen. Er is 15 uur les, met oefeningen tijdens de les, en huiswerk.

 • Projekt: Kies zelf een onderwerp (bijvoorbeeld planeetvorming, stervorming, astro-biologie, Big Bang, inflatie, cosmology, kosmische achtergrond straling, ...) Vind informatie over dit onderwerp en geef in een 10-15 pagina lang werkje een overzicht van dit onderwerp, met een korte bespreking van de huidige staat van onderzoek. Geef hier een voordracht over voor je mede studenten.

 • Inleiding tot de kosmologie: studeer zelf de kursus, met mogelijkheid vragen te stellen tijdens de les.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Seminaries
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Scriptie: Individueel

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)
  Projectwerk:
 • Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten
 • (tussentijdse) testen

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Syllabus online.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Er staat een groot aantal links op blackboard naar extra materiaal.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  De lesgever is per e-mail te bereiken op tom.theuns@googlemail.com, en is aanwezig gedurende les weken.


  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:56 tom.theuns