Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Biofysica II
Studiegidsnr:1002WETBFY
Vakgebied:Fysica
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie', Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica', 'Inleiding tot de scheikunde' en 'Biofysica I'
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sabine Van Doorslaer

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
De student moet reeds het vak Biofysica I gevolgd hebben. Verder steunt deze cursus op principes uit - algemene natuurkunde - analyse en algebra - algemene scheikunde


2. Eindcompetenties

Daar waar de 'Biofysica I' cursus een algemene inleiding in biofysische problemen (moleculaire biofysica en biomechanica) beoogde, worden in 'Biofysica II' een aantal meer specifieke topics uit de moleculaire biofysica benaderd. De student leert hier hoe moderne biofysische problemen door een interdisciplinaire aanpak worden benaderd. Hij/zij leert wetenschappelijke vakliteratuur te analyseren.


3. Inhoud

De cursus behandelt een aantal 'hot topics' uit de moleculaire biofysica, zoals eiwitopvouwing, biosensoren, bioinformatica, ... Daarbij wordt rond thema's gewerkt, waarbij, uitgaande van een centrale vraagstelling ( b.v. hoe vouwt een eiwit zich op), teruggegaan wordt naar de theoretische en experimentele basis nodig om dit probleem te doorgronden.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  cursusnota's en wetenschappelijke artikels worden ter beschikking gesteld door lesgeefster

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  _


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Voor contact : sabine.vandoorslaer@ua.ac.be


  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:31 sabine.vandoorslaer