Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Experimentele technieken: optica en laserspectroscopie
Studiegidsnr:1002WETEXT
Vakgebied:Fysica
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Wiskundige methoden voor de fysica II', Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie', Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica', 'Experimentele fysica I', 'Inleiding
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wim Wenseleers

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Algemene fysicakennis, zoals verworven in de curriculumonderdelen in 1ste en 2de Bachelor Fysica, en i.h.b. een algemeen inzicht in de principes en basistechnieken van experimenteel onderzoek in de Fysica zoals gedoceerd in het vak "Experimentele Technieken: signaalverwerking, vacuum, lage temperaturen", of in de Bachelor Chemie.


2. Eindcompetenties

U verwerft een inzicht in de principes, doelstellingen en methoden van experimenteel onderzoek gebruik makend van optische technieken en lasers. U kan inschatten welke technieken voor welke doelstellingen in aanmerking komen.
Voor de Masterstudenten  Chemie draagt deze cursus specifiek bij tot het realiseren van de volgende algemene
doelstellingen van hun opleiding: M1, M2, M3, M5, M7, MV5, MO3.3. Inhoud

Optische technieken en lasers zijn niet meer weg te denken uit het wetenschappelijk onderzoek en de huidige technologie. De werkingsprincipes, technische aspecten en mogelijkheden van de meest gebruikte technieken voor de generatie, manipulatie, selectie (polarisatie, golflengte), en detectie van licht worden eerst uitgelegd. Vervolgens wordt in meer detail ingegaan op de werking van lasers: Hoe wordt de golflengte bepaald, hoe worden korte of heel energetische pulsen gegenereerd, kortom, welke lasers zijn geschikt voor welke doeleinden ? De meest frequent gebruikte optische spectroscopische methoden worden, opnieuw vanuit een technische/praktische invalshoek, besproken.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursusnota's worden ter beschikking gesteld.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Voor wie zich na het volgen van deze cursus verder wil verdiepen in meer geavanceerde laserspectroscopische technieken, of in een meer rigoureuse beschrijving van de werking en eigenschappen van lasers, is het volgende boek een aanrader: 'Laser Spectroscopy', door Wolfgang Demtröder, 3rd edition, Springer Verlag, 2002.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Vragen zijn steeds welkom voor, tijdens, of na de les, of op mijn kantoor (CDE, N2.19). Om u ervan te vergewissen wanneer ik aanwezig ben kan u me ook steeds contacteren per email.
  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:26 wim.wenseleers