Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Theoretische mechanica
Studiegidsnr:1002WETTME
Vakgebied:Fysica
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Inleiding analytische mechanica
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marc David

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

Notie hebben van de basisbegrippen van:

Analyse, lineaire algebra en analytische meetkunde in E3 (Cartesische en kromlijnige coordinaten, krommen en oppervlakken).  

 


Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Fenomenologische kennis van de mechanica, elementaire vector- en tensoranalyse; basiskennis van het Lagrange-formalisme voor de mechanica.
2. Eindcompetenties

Na het volgen van deze cursus kan je de behandeling van enkele belangrijke type-problemen uit de klassieke deeltjes-mechanica met behulp van het Lagrange-formalisme uitleggen. Je kan ook zelf eenvoudige mechanische problemen hiermee oplossen.

Je kan de alfleiding van de vergelijkingen van Hamilton, het gebruik van  Canonische transformaties en de Lagrangiaanse formulering van de klassieke veldentheorie uitleggen en toepassen op enkele voorbeelden.  
3. Inhoud

De basis van de mechanica van een "afgesloten stelsel" van massapunten werd in het eerste jaar gelegd, maar om realistische problemen te kunnen oplossen moeten we de beperking tot afgesloten stelsels opheffen en naast massapunten ook materiele lichamen met eindige afmetingen kunnen beschrijven.

Verder zien we dat er naast het eerder bestudeerde "Lagrange formalisme" nog andere manieren zijn om bewegingsvergelijkingen te formuleren, en we bestuderen i.h.b het formalisme van Hamilton dat nuttig is voor een latere studie van de Statistische mechanica en de Quantummechanica.

Tenslotte leggen we ook de basis voor de klassieke veldentheorie die later gebruikt zal worden bij de studie van de Relativiteitstheorie.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:In groep

 • Faciliteiten voor werkstudenten
  Contactmomenten:
  • Oefeningensessies: groepsindeling vrij te kiezen

  Begeleide zelfstudie (ev. met responsiecollege):
  • Blended learning met beperkt aantal contactmomenten ’s avonds

  Andere:
  In overleg met de docent kan een individueel werk/studieschema afgesproken worden.


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Open vragen
 • Practicum


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Syllabus beschikbaar via Blackboard.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  L.D. Landau and E.M. Lifshitz: Course of Theoretical Physics Vol.1: Mechanics, Pergamon Press

  H. Goldstein: Classical Mechanics, Addison-Wesley

  Jorge V. Jose & Eugene J. Saletan: Classical Dynamics: a contemporary approach, Cambridge University Press, 1998
  7. Contactgegevens en begeleiding

  M. David tel.: 03 / 265 3355 email: marc.david@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 22/08/2012 17:32 marc.david