Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Inleiding groepentheorie
Studiegidsnr:1003WETIGR
Vakgebied:Fysica
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I' en 'Wiskundige methoden voor de fysica II'
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Lieven Le Bruyn

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Basiskennis wiskunde.


2. Eindcompetenties

Je kan de symmetrie groep herkennen van ruimtelijke figuren. Je kan rekenen met permutaties. Je kent de noties van deel- en quotient-groep en deelbaarheidseigenschappen omtrent ordes van elementen en deelgroepen.


3. Inhoud

De samenstelling van twee symmetrieen (van een object of van een fysische theorie) vormt opnieuw een symmetrie. Dit geeft een bewerking op de symmetrieen die we een groepstruktuur noemen. 
In deze cursus leer je werken met zulke groepen, in het bijzonder eindige groepen zoals de rotatie-symmetrieen van ruimtelijke figuren en permutatie groepen. 
Je leert deelbaarheidseigenschappen omtrent elementen en deelgroepen, je begrijpt quotient-groepen ten opzichte van eennormaal deelgroep alsook een belangrijke classificatie stelling bewijzen (die van alle eindige rotatiegroepen in drie dimensies).4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus-notas zijn beschikbaar via Blackboard  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  "Introduction to group theory"
  Ledermann, WalterWeir, Alan J.
  Harlow, 1996  7. Contactgegevens en begeleiding

  lieven.lebruyn@ua.ac.be

  stijn.symens@ua.ac.be

  (+)laatste aanpassing: 16/01/2013 15:53 lieven.lebruyn