Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Inleiding programmeren
Studiegidsnr:1003WETIPR
Vakgebied:Fysica
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Computerpracticum
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nick Van Remortel

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet

Notie hebben van de basisbegrippen van:
Het windows operating system.
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

De studenten worden verwacht vertrouwd te zijn met het gebruik van een PC met het MS Windows besturingssysteem.

 

Een basis van de meest elementaire wiskundige analyse technieken zoals integreren en differentiëren, alsook het kunnen toepassen van lineaire algebra, vectorrekening en matrices is een pluspunt.
2. Eindcompetenties

De student verwerft inzicht in de manier waarop een computer met instructies omgaat.

De student verwerft een behoorlijke kennis van  de syntax van de C++ taal en de basisprincipes van object georiënteerd programmeren, met name het implementeren en gebruiken van klassen.

De student is in staat om correct te werken met eenvoudige lineaire data structuren.

 

De student kan de verworven kennis toepassen bij het oplossen van een aantal zeer eenvoudige fysische vraagstukken en kan inschatten, waar mogelijk, de juiste datastructuren uit de Standard Template Library (STL) aan te wenden.
3. Inhoud


De concepten en syntax worden behandeld in hoorcolleges waarbij een Engelstalig handboek wordt gevolgd, verduidelijkt met slides en demonstraties in het leslokaal. De cursus is erg voorbeeld gebaseerd en steunt niet op harde feitenkennis. Er worden tientallen kant-en-klare computerprogramma’s aangeboden aan de studenten, die ze kunnen uitbreiden of veranderen bij het uitwerken van de praktische opdrachten.

 

De 8 hoorcolleges van twee uur elk bevatten, in vogelvlucht, een inleiding tot de interne werking van een computer, de basis syntax en opbouw van een C++ programma en een eerste kennismaking met het schrijven van klassen en het gebruiken van data structuren uit de Standard Template Library (STL). Studenten leren ook tekst en bestanden te manipuleren vanuit hun programma’s. De nadruk ligt op  het toepassen van de aangeleerde vaardigheden bij het oplossen van eenvoudige fysica vraagstukken die op het  einde van elke les worden meegegeven en die verplicht zijn uit te werken in een periode van 1 tot 3 weken, naargelang de moeilijkheidsgraad.

 

De practica gaan door in een van de computerklassen en worden begeleid door de docent.

Als programmeeromgeving wordt de gratis versie van Microsoft Visual studio gebruikt. Hierin zit een elegante tekst editor een goede C++ compiler en een debugger.

De studenten krijgen dit programma, samen met alle voorbeeldprogramma’s aangeboden op Cd-rom.

 

Tijdens de praktische oefensessies kunnen studenten onder begeleiding van de docent aan de tussentijdse opdrachten werken en vragen stellen, alsook behandelde voorbeeldprogramma’s uit de theorie cursus uitproberen en aanpassen.

4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Practica

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)
  Projectwerk:
 • Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Practicum

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten
 • (tussentijdse) testen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal


  Handboek

  o C++ How to Program, 6th ed.

     H. M. Deitel and P. J. Deitel

     Prentice Hall (2007)

     ISBN:  0136152503

   

  PowerPoint slides, tientallen voorbeeldprogramma’s en  programmeeromgeving op CD-ROM aangeboden door docent.

     6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Kan verkregen worden na consultatie van de docent.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  nick.vanremortel@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 12/04/2013 11:12 nick.vanremortel