Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Applications of parallel computing
Studiegidsnr:2001WETAPC
Vakgebied:Fysica
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Naudts
Bart Partoens
Wim Vanroose
Kris Van Alsenoy

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :


Notie hebben van de basisbegrippen van:


Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Kennis van minstens 1 computertaal is vereist. De voorbeelden in de cursus, de oefeningen en de opdrachten staan geprogrammeerd in Fortran en C. Verwacht wordt dat de student hiermee overweg kan. Verder is een bachelordiploma in Wiskunde, Fysica, Chemie, of een gelijkaardige richting, gewenst omdat de nadruk in de cursus ligt op wetenschappelijke toepassingen.


2. Eindcompetenties

De student leert een clustercomputer programmeren in MPI en openMP, en past deze kennis toe in een aantal domeinen van wetenschappelijk onderzoek. De theoretische studie van concurrente algoritmen en van parallelle architectuur hoort thuis in andere cursussen. Maar omdat deze onderwerpen niet als voorkennis vereist worden, is voorzien in een inleiding.


3. Inhoud

Na een theoretische inleiding volgt een inleiding tot MPI en OpenMP, gevolgd door computerpractica. Ook een voorstelling van de computercluster CalcUA komt aan bod. Daarnaast worden drie belangrijke toepassingen behandeld:
Toepassing 1: Parallelle algoritmen voor lineaire algebra
Toepassing 2: Geparallelliseerde uitvoering van simulaties van moleculaire dynamica
Toepassing 3: Rekenen op grafische kaarten4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Practica

 • Eigen werk:
 • Oefeningen • 5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Het studiemateriaal is in elektronische vorm beschikbaar.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  jan.naudts@ua.ac.be
  bart.partoens@ua.ac.be
  kris.vanalsenoy@ua.ac.be
  wim.vanroose@ua.ac.be

  (+)laatste aanpassing: 11/08/2012 12:18 bart.partoens