Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Biomedische beeldvormingstechnieken
Studiegidsnr:2001WETBBT
Vakgebied:Biomedische wetenschappen
Semester:1e semester
Contacturen:55
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marleen Verhoye
Joris Dirckx
Johan Van Goethem

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Frans
 • Engels
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Basiskennis van Wiskunde en Fysica (Bachelor niveau) 


 


2. Eindcompetenties

Wat wordt je geacht op het einde van dit opleidingsonderdeel te kunnen?

·         je hebt inzicht in de interactie van straling met materie;

·         je hebt inzicht in de fysische principes van de behandelde beeldvormingstechnieken en hun praktische uitwerking in moderne beeldvormingsapparatuur ; je kan deze in eigen woorden beschrijven, herkennen, formuleren;

·         je hebt inzicht in de constructie van de verschillende beelden en de fysische parameter die gevisualiseerd wordt (b.v. de absorptie, de reflectie, de transmissie, de verstrooiing, de energie, het radioactief verval, de frequentieverschuiving, de energie van kernspins in een uitwendig magneetveld, enz.); je kan deze in eigen woorden beschrijven, herkennen, formuleren;

·         je kan voor elke behandelde beeldvormingstechnieken de herkomst van beeldsignaalintensiteiten beschrijven naar hun oorsprong: je kan verklaren waarom bepaalde weefselstructuren helder/donker worden afgebeeld;

·         je hebt inzicht hoe de verschillende beeldvormingtechnieken gebruikt kunnen worden in een preklinische en klinische context

·         Optische technieken: je kent de eigenschappen en het gebruik van de belangrijkste types optische microscopen, en je hebt kennis gemaakt met enkele recente optische meettechnieken die gebruikt worden in de biomedische beeldvorming.
3. Inhoud

De cursus behandelt zowel de fysische basisprincipes, beeldreconstructie als klinische en preklinische toepassingen van de verschillende types van medische beeldvorming:

    

1.    de interactie van straling met materie

2.    X-stralen beeldvorming en CT-scan: instrumentatie, interactie X-stralen met materie en patiënten, mogelijkheden voor beeldvorming, beeldreconstructie, artefacten

3.    Echografie met ultrageluid: instrumentatie, interactie US golven met materie, mogelijkheden voor beeldvorming (A,B,M-mode-real time), Doppler echografie

4.    MRI, magnetische resonantie beeldvorming: instrumentatie, oorsprong van het MR signaal, beeldcontrast, beeldreconstructie

5.    gamma-camera/SPECT/PET: r adioactiviteit, detectoren

 

 

De uren practica (MRI,CT,US,PET) die worden voorzien zijn een eerste kennismaking met de werking van de apparatuur die zal worden aangewend voor de beeldvorming en het onderzoek van proefdieren en patiënten.

 

In het tweede gedeelte "Optische technieken" behandelen we vooral correct gebruik en types van optische microscopen. De stralengang en toepassingsmogelijkheden van o.a. de compoundmicroscoop, fasecontrastmicroscoop, donkerveldmicroscoop, fluorescentiemicroscoop en confocale laser scanning microscoop worden behandeld.  Via enkele labo demonstraties tonen we onder vorm van capita selecta enkele moderne optische meettechnieken die toepassing vinden in de medische beeldvorming.

2012-2013

dag

uur

lokaal

lesgever

 

 

2

don 04/10/2012

8.30-12.45

D.S037

Marleen Verhoye

MRI 1 -basis-contrast

 

3

woe 10/10/2012

8.30-12.45

D.R019

Marleen Verhoye

MRI 2 beeldvorming

 

3

don 11/10/2012

8.30-12.45

D.S037

Marleen Verhoye

RX/CT  - basis, interacties, attenuatie

4

don 18/10/2012

8.30-12.45

D.Q002

Johan Van Goethem

geavanceerde CT

 

8

woe 14/11/2012

8.30-11.30

BIL-scanner

Marleen Verhoye

pract BIL MRI groep1

 

8

don 15/11/2012

8.30-12.45

D.R107

Marleen Verhoye

US 1 - basis

 

9

din 20/11/2012

18.00-20.00

D.R107

Laurens Carp

theorie PET/SPECT

 

9

woe 21/11/2012

8.30-11.30

BIL-scanner

Marleen Verhoye

pract BIL MRI groep 2

 

9

don 22/11/2012

8.45-12.45

UZA 2e verd

 lokaal 2242

Jan Gielen

geavanceerde US + pract

9

don 22/11/2012

18.00-21.00

UZA, radiologie

Johan Van Goethem

pract UZA MRI /CT groep 1/2

10

din 27/11/2012

18.00-20.00

D.R107

Laurens Carp

theorie PET/SPECT

 

10

don 29/11/2012

18.00-21.00

UZA, radiologie

Johan Van Goethem

pract UZA MRI /CT groep 1/2

11

din 04/12/2012

17.00-20.00

UZA, nucleaire geneeskunde

Laurens Carp

pract PET/SPECT groep 1

11

don 06/12/2012

18.00-21.00

UZA, radiologie

Johan Van Goethem

pract UZA MRI /CT groep 1/2

12

din 11/12/2012

17.00-20.00

UZA, nucleaire geneeskunde

Laurens Carp

pract PET/SPECT groep 2

12

don 13/12/2012

18.00-21.00

UZA, radiologie

Johan Van Goethem

pract UZA MRI /CT groep 1/2

13

woe 19/12/2013

8.30-10.30

D.S038

Roger Dommisse

MR spectroscopie (1,5 uur)
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Practica

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Open vragen

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursusdocumenten

  Een elektronische versies van de presentaties en belangrijke papers staan op Blackboard. Een print out van de presentaties (2 hand-outs/pagina) kunnen aangekocht worden op de reprografie van de Universiteit Antwerpen.

  websites.


   

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

   

  http://www.imaios.com/en/e-Courses/e-MRI (free registration!)

   

  Medical Imaging Physics, 4th ed. William R. Hendee, E. Russell Ritenour, ed. Wiley-Liss, 2002 , NY-ISBN 0-471-38226-4

   

  Fundamentals of Medical Imaging, Paul Suetens
  Publisher: Cambridge University Press; Bk&CD-Rom edition (March 2002)
  ISBN: 0521803624

   

  MRI From picture to proton, Donald W. McRobbie, Elizabeth A. Moore, Martin J. Graves , Martin R. Prince,

  Publisher: Cambridge University Pres, ISBN 0-521-68384-X paperback

   

  Radiobiology for the Radiologist, 6th ed. Eric J. Hall, Amato J. Giacca

  Lippincott Williams & Wilkins, 2006, ISBN 0781741513

   

  Medical Imaging, Signals and Systems, Jerry L. Prionce, Jonathan M. Links, Pearson Edudaction, ISBN 0-13-065353-5

   

  Wordt aangeboden indien noodzakelijk.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Dr. Marleen Verhoye
  Bio-Imaging Lab

  University of Antwerp, Campus Drie Eiken (CDE)

  Universiteitsplein 1,

  building Uc, room 1.12
  B-2610 Antwerp (Wilrijk)
  Belgium
  Tel:       ++ 32 (0)3 2652786 

              ++ 32 (0)3 2652780
  email:
  Marleen.Verhoye@ua.ac.be

  http://webhost.ua.ac.be/biomag/

   

  Prof. dr. Johan Van Goethem
  Dienst Radiologie
  Universitair Ziekenhuis Antwerpen

  Wilrijkstraat 10
  B2650 Edegem
  Belgium
  Tel:       ++ 32 (0)3 8213205

              ++ 32 (0)3 8213532 
  Fax.      ++ 32 (0)3 8214532

  email: johan.vangoethem@ua.ac.be

  http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=johan.vangoethem

   

  Prof. Joris Dirckx

  BioMedical Physics

  University of Antwerp

  Groenenborgerlaan 171

  B-2020 Antwerp

  Belgium

  Room: U337

  Phone: +32 (0) 3 265 34 27

  FAX: +32 (0) 3 265 33 18

  Email:joris.dirckx@ua.ac.be


  (+)laatste aanpassing: 25/09/2012 11:15 marleen.verhoye