Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Biosensors
Studiegidsnr:2001WETBIS
Vakgebied:Fysica
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Patrick Wagner

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Engels
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Diploma van bachelor of gelijkwaardig in een van de volgende studierichtingen: Natuurkunde, Scheikunde, Biochemie, Biologie, Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Elektrotechniek.2. Eindcompetenties

De student is vertrouwd met moderne biosensortechnieken en hun verschillende toepassingsmogelijkheden zoals in de medische diagnostiek, de voedselveiligheid en in milieustudies. De student is in staat om in functie van specifieke bioanalytische doelstellingen het optimale sensorconcept te kiezen alsmede de juiste biomoleculaire- of biomimetische receptoren. Tenslotte is de student zich bewust van beperkingen en uitdagingen die gepaard gaan met de analyse von komplexe moleculaire mengels zoals aanwezig in patiëntenstalen.3. Inhoud


Deze biosensoren-cursus volgt een interdisciplinaire aanpak en toont aan hoe verschillende wetenschappelijke disciplines samenwerken in de ontwikkeling van snelle, gevoelige en selectieve methoden voor de opsporing van biologisch relevante molecules. Elk hoorcollege geeft een inleiding in de natuurkundige-  elektrochemische- en engineering-principes die aan de grondslag liggen van de werking van een bepaald type biosensor. Deze werkingsprincipes worden verder toegelicht aan de hand van specifieke toepassingsvoorbeelden uit de context van de medische diagnostiek, de voedselveiliheid en het milieu. De volgorde van de hoorcolleges is voorzien als volgt:
 
1) Algemene inleiding over biosensoren, klassificaties en performantiecriteria
2) Immobilisatietechnieken voor bio-receptoren aan sensoroppervlakken
3) Mikrogravimetrische bio- en biomimetische sensoren (mikrobalansen)
4) Oppervlakken-plasmonenresonantie voor opsporing en karakterisatie van proteïnen
5) Ionen-sensitieve potentiometrische elektrodes voor pH-meting en opsporing van metaalionen
6) Veld-effekt devices: van MOSFETs naar elektroliet-FETs
7) Membraanpotentiaal en neuronen-chip koppeling
8) Impedimetrische- en warmtegeleidingssensoren voor de DNA karakterisatie
9) Electrochemische sensoren op de basis van cyclische voltammetrie
10) Cel-gebaseerde biosensoren voor de detectie van gassen en contaminanten in het milieu11) Miniaturisatie van sensoren en integratie in lab-on-chip opstellingen4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  De cursustekst 'Biosensoren' wordt ter beschikking gesteld door Patrick Wagner

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Biosensors: an introduction, by Brian R. Eggins, John Wiley & Sons, New York 1996, ISBN 0-471-96285-6.  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Dr. Patrick Wagner
  Universiteit Hasselt, Instituut voor Materiaalonderzoek
  Wetenschapspark 1
  B-3590 Diepenbeek
  Tel: 011 - 26 88 95 E-mail: Patrick.Wagner@uhasselt.be


  (+)laatste aanpassing: 08/02/2012 10:39 jan.vos