Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Electronic structure calculations
Studiegidsnr:2001WETESC
Vakgebied:Fysica
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bart Partoens

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Goede basiskennis van kwantummechanica, statistische fysica en vastestoffysica. 


2. Eindcompetenties

Vertrouwd zijn met de belangrijkste computationele technieken die gebruikt worden voor het berekenen van de elektronische structuur van moleculen en uitgebreide systemen.
3. Inhoud

In deze cursus behandelen we volgende methoden voor het berekenen van de elektronische eigenschappen van moleculen en kristallen:
• Hartree en Hartree-Fock
• Dichtheidsfunctionaaltheorie
• Tight-binding methode
Daarna wordt de concrete toepassing van deze methodes besproken aan de hand van enkele recente artikels.

Practica sessies worden ingericht waarin de roosterconstante en de bandenstructuur van enkele kristallen berekend wordt mbv dichtheidsfunctionaaltheorie. Hierbij zal gebruikt gemaakt worden van de ABINIT code.

Ook de multiband effectieve massa (i.e. k*p) theorie wordt behandeld en toegepast op de studie van laag-dimensionele halfgeleider systemen.

4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Practica

 • Projectwerk:
 • In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Open boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Transparanten worden ter beschikking gesteld, lesnota's van de studenten

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  1. Methods of Electronic Structure Calculations, M. Springborg, Wiley, 2000.
  2. Electronic Structure, R. M. Martin, Cambridge University Press, 2004.
  3. Atomic and electronic structure of solids, E. Kaxiras,  Cambridge University Press, 2003.
  4. Physics of optoelectronic devices, S. L. Chuang, Wiley, 1995.
  5. Electronic structure calculations for solids and molecules: Theory and computational methods, J. Kohanoff,  Cambridge University Press, 2006.
  6. Density functional theory: a practical introduction, D. Sholl and J. A. Steckel, Wiley, 2009.  7. Contactgegevens en begeleiding

  U316 Campus Groenenborger
  03 265 36 63
  bart.partoens@ua.ac.be

  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:29 bart.partoens