Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Experimental Laboratory
Studiegidsnr:2001WETEXL
Vakgebied:Fysica
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nick Van Remortel

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
De student(e) moet een inleiding in de verschillende domeinen van de fysica hebben gehad.
Bovendien moet de student(e) kennis hebben over en vaardigheden verworven hebben met het basisinstrumentarium van de experimentele fysica. Hij/zij moet in staat zijn om, gebruik makend van deze basisapparatuur, experimentele proeven uit te voeren en hierover correct te rapporteren.  Hij/zij moet de bekomen gegevens kunnen analyseren en de fouten en onzekerheden die inherent zijn aan het experiment, correct kunnen bepalen.
 
De verwachte voorkennis komt overeen met:
- Experimentele Fysica 1ste en 2de Bachelor en Experimentele Technieken Ba3 of gelijkwaardige ervaring
2. Eindcompetenties

  Zich verder bekwamen in de experimentele methodologieën van het natuurkundig onderzoek, in het bijzonder zoals gebruikt in de subatomaire fysica.  De student(e) moet zich uiteindelijk een idee kunnen vormen van hoe in een hedendaags onderzoekslaboratorium een experimenteel probleem benaderd wordt en een overzichtskennis verwerven van de bestaande experimentele mogelijkheden.  Dat moet hem/haar in staat stellen zelfstandig een onderzoeksstrategie voor een gegeven probleem te formuleren.
3. Inhoud

De cursus omvat een aantal hands-on experimenten zoals gebruikelijk in de subatomaire fysica, eventueel gevolgd door een studiebezoek aan CERN. Een belangrijk deel vormt de detectie van muonen en meting van de muon-leeftijd
De experimenten worden opgebouwd en uitgevoerd aan de UA.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Oefeningensessies
 • Practica

 • Excursie
  Projectwerk:
 • In groep • 5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  geen

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  T. Ferbel, Experimental Techniques in High-Energy Nuclear and Particle Physics, World Scientific 1992,   2nd edition, ISBN 981-02-0868-5  7. Contactgegevens en begeleiding

  nick.vanremortel@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 12/04/2013 11:40 nick.vanremortel