Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Quantum field theory
Studiegidsnr:2001WETKVT
Vakgebied:Fysica
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Naudts

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Theoretische fysica ihb Kwantummechanica, Klassieke veldentheorie, Complexe Analyse
2. Eindcompetenties

De student begrijpt hoe de theorie van de kwantum-elektrodynamica in elkaar steekt, en kan uitleggen waar veel gebruikte objecten zoals de Feynman-propagatoren en -regels vandaan komen.
3. Inhoud

De eerste 8 hoofdstukken van het handboek worden systematisch doorgenomen. Conceptueel komen drie onderwerpen aan bod.

Deel I:
Klassieke veldentheorie. De lineaire keten.

Deel II:
Kanonieke kwantisatie. De Klein-Gordon-vergelijking, de Dirac-vergelijking, de Maxwell-vergelijkingen. Feynman-propagatoren. Het vrije elektromagnetische veld.

Deel III:
Interagerende velden. De S-matrix, Wicks theorema en Feynman-regels.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Open boek


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  W. Greiner and J. Reinhardt, Field Quantization, Springer-Verlag, 1996.


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Geen  7. Contactgegevens en begeleiding

  jan.naudts@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 26/01/2010 10:55 jan.naudts