Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Magnetische resonantie van biomoleculen
Studiegidsnr:2001WETMRB
Vakgebied:Fysica
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sabine Van Doorslaer

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Bachelor in fysica


2. Eindcompetenties

Een grondige basiskennis van de nucleaire magnetische resonantie (NMR) en de elektronen paramagnetische resonantie (EPR)


3. Inhoud

Algemeen: inleiding in het densiteitsoperator formalismus nodig voor de beschrijving van magnetische resonantie experimenten. NMR: inleiding in wat we van een NMR experiment kunnen leren, de belangrijkste experimenten en hun fysische achtergrond EPR: inleiding in wat kan geobserveerd worden,de fysische achtergrond van continuous-wave en gepulste EPR experimenten Met voorbeelden van toepassingen uit de moleculaire biofysica


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Practica

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  zal voorzien worden (script)

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  NMR: The toolkit. P.J. Hore, J.A. Jones en S. Wimperis, Oxford Chemistry Primers


  7. Contactgegevens en begeleiding

  sabine.vandoorslaer@ua.ac.be

  tel 03/2652461


  (+)laatste aanpassing: 22/08/2013 18:52 sabine.vandoorslaer