Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Microscopy and spectroscopy of nanosystems
Studiegidsnr:2001WETMSN
Vakgebied:Fysica
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Sara Bals
Artem Abakumov
Etienne Goovaerts

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:


Kwantummechanica, Electromagnetisme, Kristalkunde
2. Eindcompetenties

Op het einde van deze cursus moet de student de volgende objectieven hebben bereikt: hij/zij kan de principes van diffractie uitleggen en toepassen om de symmetrie van kristallen te bepalen. De student kan verschillende technieken met elkaar vergelijken en bepalen wanneer welke techniek de voorkeur heeft. De student kan ook de verschillende basis technieken die horen bij elektronenmicroscopie uitleggen en kan de voordelen en nadelen bespreken.


3. Inhoud

De volgende onderdelen worden behandeld:

Basis van elektronenmicroscopie, opbouw van de elektronenmicroscoop. Verstrooiing in kristallen, studie van defecten. Elektronendiffractie. X-stralen diffractie, neutronendiffractie. Bepaling van de ruimtegroep. Verfijning van structuurfactoren.  
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Slides beschikbaar op blackboard  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Papers zullen worden aangeboden op basis van de taak waarvoor de studenten kiezen.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Vragen mogen steeds via email worden gesteld: Sara.Bals@ua.ac.be; Artem.Abakumov@ua.ac.be; Etienne.Govaerts@ua.ac.be

  (+)laatste aanpassing: 07/04/2013 14:25 sara.bals