Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Nanobiology
Studiegidsnr:2001WETNAB
Vakgebied:Fysica
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Johan Robbens

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Voorkennis basis Biologie, Chemie


2. Eindcompetenties

De studenten hebben een (basis)kennis van de belangrijkste domeinen van nanobiologie. De studenten maken kennis met een groot aantal toepassingen van nanotechnologie en nanobiotechnologie in verschillende sectoren (Medisch, milieu, landbouw, voeding...)


3. Inhoud

Introductie: Wat is een cel, bouwstenen van de cel, belangrijke cel processen
Waar moet je nanobiologie situeren- 
Een groot aantal capita selecta worden besproken
* DNA chips : Wat en toepassingen in Nanobiologie
* Andere chips in Nanobiologie: Eiwit Chips, SuikerChips, Lab on a Chip, cel chips, Animal on a Chip...
* Biosensoren : Verschillende types Bioherkenningsmolecule en verschillende types van sensoren- Wat en toepassingen in Nanobiologie
* Quantumdots en nanopartikels : Wat en toepassingen in Nanobiologie
* (Cellulaire) moleculaire machines: Wat en hoe?
* AFM in biologie: Wat en toepassingen in Nanobiologie
* Synthetische Biologie: Wat en hoe?
* Carbon nanotubes in biologie en biotechnologie: Wat en toepassingen in Nanobiologie
 
(Op vraag van de studenten kunnen bepaalde topics extra worden behandeld)


 


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Presentaties van de lessen en studiemateriaal (artikels, hoofdstukken uit boeken)... worden ter beschikking gesteld van de studenten tijdens de lessen, en eveneens op Blackboard geplaatst

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Ter beschikking in de bibliotheek, on-line en Blackboard


  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 01/08/2012 13:01 jan.vos