Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Project microscopy and spectroscopy
Studiegidsnr:2001WETPMS
Vakgebied:Fysica
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sara Bals
Etienne Goovaerts

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Engels
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Microscopie en spectroscopie van nanosystemen.


2. Eindcompetenties


De student kan aantonen dat hij inzicht heeft verworven in het project dat hij/zij heeft gekozen aan het begin van de cursus. Een lijst met onderwerpen is beschikbaar op de volgende websites:
www.emat.ua.ac.be enĀ www.ecm.ua.ac.be


3. Inhoud

De cursus handelt over verschillende experimentele technieken die toelaten nanosystemen te bestuderen. Mogelijke onderwerpen zijn:

Elektronentomografie, Studie van grensvlakken met HAADF-STEM, Interactie tussen biotemplaten en nanodeeltjes, ...
4. Werkvormen
Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep

 • Projectwerk:
 • Individueel

 • Projectwerk:
 • In groep • 5. Evaluatievormen

  Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Afhankelijk van de keuze van het onderwerp zullen en papers worden aangeboden.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Afhankelijk van de keuze van het onderwerp zullen en papers worden aangeboden.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Vragen kunnen gesteld worden via email: Sara.Bals@ua.ac.be of Etienne.Goovaerts@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 07/04/2013 14:23 sara.bals