Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Symmetrie in de fysica
Studiegidsnr:2001WETSFY
Vakgebied:Fysica
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Etienne Goovaerts

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
- Basis van kwantummechanica
- Elementen van atoom- en molecuulfysica, vastestoffysica en elementaire-deeltjesfysica


2. Eindcompetenties

De methoden gebaseerd op symmetrie optimaal kunnen toepassen in verschillende gebieden van kwantumfysica.3. Inhoud

In deze cursus worden de gevolgen van symmetrie in de kwantumfysica onderzocht. De belangrijkste concepten worden geïntroduceerd: abstracte groepentheorie, puntgroepen, representatietheorie, matrixelement-theorema's, basiselementen van de Lie-groepen, en ruimtegroepen. Toepassingen worden behandeld in atomaire-, moleculaire-, vastestof-, en elementaire-deeltjesfysica.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Uitgebreide lesnota's worden ter beschikking gesteld,
  Aangeduide hoofdstukken uit
  Group Theory in Quantum Mechanics , by Thinkham M.(McGraw-Hill).

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Nihil


  7. Contactgegevens en begeleiding

  De lesgever is bereikbaar voor bijkomende vragen tijdens de pauzes of na de lessen. Voor bijkomende vraagmomenten wordt best een afspraak per email gemaakt. (E-mail: Etienne.Goovaerts@ua.ac.be)
  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 20:47 etienne.goovaerts