Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
X-ray (micro)tomography
Studiegidsnr:2001WETXST
Vakgebied:Fysica
Semester:2e semester
Contacturen:25
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Van Dyck

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Deze cursus richt zich tot studenten die een bachelordiploma behaald hebben in wetenschappen, biomedische wetenschappen of gelijkgesteld.2. Eindcompetenties

1. Inzicht in de theoretische achtergrond van X-stralen microtomografie,
2. Practische implementatie van micro-CT in materiaalkunde en/of biomedische wetenschappen3. Inhoud

De theoretische fysische achtergrond van de beeldacquisitie en de reconstructie en 3D rendering algorithmen wordt uiteengezet. Daarna wordt rekening houdend met de achtergrond van de student een practische beeldvormingsoefening met micro-CT uitgevoerd, en uitvoerig besproken.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Projectwerk:
 • Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding

 • Permanente evaluatie:
 • Casussen

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Een omvangrijke Powerpoint-voorstelling wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  nihil


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Dr. D. Van Dyck
  Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, lokaal U439
  Groenenborgerlaan 171 2020 Antwerpen
  Tel. 03/2653258 Fax 03/2653318
  e-mail: dirk.vandyck@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 20/09/2012 20:45 dirk.vandyck