Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Management van een organisatie
Studiegidsnr:2002FBDOOD
Vakgebied:Bedrijfskundige wetenschappen
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Paul Matthyssens
Frank Bostyn

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Engels
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
 • Algemene interesse voor micro- en macro-economie2. Eindcompetenties

 • Basiskennis omtrent begrippen, methoden en instrumenten m.b.t. het management van een organisatie:
 • Basisinzicht in de globale samenhang van het management van een organisatie;
 • Basisvaardigheden in het (professioneel, methodisch en kritisch) aanwenden van deze kennis en inzichten bij de analyse van het management van organisaties;
 • Basisvaardigheden voor de uitoefening van junior kaderfuncties (vb. bedrijfsrelevante informatie verzamelen, bedrijfsdocumenten doornemen, gerichte informatienetwerken uitbouwen, contacten leggen met managers, interviews afnemen, communiceren, verslagen opstellen, presenteren, zichzelf organiseren in functie van deadlines, …)
 • Het management jargon begrijpen om als waardige gesprekspartner in multidisciplinaire teams in organisaties te kunnen functioneren;
 • Kunnen begrijpen van persberichten over de strategie van ondernemingen3. Inhoud


  • In het theoretische deel worden concepten en hedendaagse trends in management (strategie en organisatie) besproken. Er wordt aandacht besteed aan de basisbegrippen en concepten zoals marktdynamiek, strategie types, strategievorming, planning, lerende en procesgerichte organisatie, etc. Ook wordt aandacht besteed aan concrete methodes om tot strategieformulering te komen, met name omgevingsanalyse en de analyse van competenties. De cursus zoekt zo een evenwicht tussen twee scholen in de theorie van management: het industriele economie perspectief en de zgn. ‘Resource Based View’.
  • In het praktijkgedeelte, dat deels parallel loopt met deel 1, passen de studenten de theoretische kennis systematisch toe in een reële organisatie naar keuze (focus bio/pharmaceuticals of ITC in functie van specialisatie studenten). Toepassen impliceert dat de theorie gebruikt wordt als “(analyse)bril” om naar de complexe werkelijkheid te kijken. Op deze wijze leren studenten de complexe werkelijkheid te ordenen, te duiden, te benoemen en te begrijpen (cfr. een belangrijk aspect van hun latere job als leidinggevende of manager). Concreet neemt deze bril de vorm aan van een te realiseren ‘verrijkte’ SWOT analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:In groep
 • Casussen: In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Open boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  • Cursus docent  Cursusdienst Campus Drie Eiken
  • Cases (worden tijdens colleges gratis ter beschikking gesteld)
  • PowerPoint slides en enkele readers (op BlackBoard)

   

     6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Aanbevolen zelfstudie: N. Vallet (2008), Management van Organisaties (Acco; ISBN 978-90-334-7051-6)


  7. Contactgegevens en begeleiding


  paul.matthyssens@ua.ac.be


  Wouter Van Bockhaven (wouter.vanbockhaven@ua.ac.be) vervangt vanaf dit academiejaar Prof. Bostyn.


  (+)laatste aanpassing: 26/09/2012 11:44 marleen.eyckmans