Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Biomechanica
Studiegidsnr:2002WETBIM
Vakgebied:Fysica
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Aerts

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Engels
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Basiskennis dierlijke en menselijke anatomie

Basiskennis mechanica
2. Eindcompetenties

De student heeft inzicht in de mechanica van het bewegingsapparaat.  De student is in staat om eenvoudige biomechanische problemen gekoppeld aan het bewegingsapparaat van vertebraten te identificeren en (in concept) te analyseren.
3. Inhoud

In deze cursus wordt nagegaan hoe fysische (mechanische) wetmatigheden de morfologie en de biologische prestatie van het menselijke en dierlijke bouwplan beïnvloeden. Daarvoor worden mechanische principes toegepast op het musculo-skeletale systeem. Complexe morfologie wordt hierbij gereduceerd tot eenvoudige mathematische modellen.

Kinematische analyse : historiek, film- en videotechniek, transducertechnologie, afgeleide variabelen, smoothing...

Basis mechanica in een biologische context : krachten, momenten, momenten van inertie, impuls, momentum, energie fluctuaties, arbeid, vermogen.

Statisch en dynamisch evenwicht : voorwaarden en toepassingen, inverse dynamica..
Materiaaleigenschappen in een biologische context : lineaire en niet-lineaire elasticiteit, tensie - compressie, schuifspanning, buiging, viscoelasticiteit, belang van elastische materialen in de biologie.

Materiaaleigenschappen: been, kraakbeen ...

Mechanica van spier-pees-complexen : lengte-tensie relatie, kracht-lengte relatie, arbeid, vermogen, tensie-aanpassing, morfologische relaties, dynamisch gedrag van het spier-pees-complex...

4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  cursus
  eigen aanvullende nota's bij de cursus (zie punt 8)


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  geen


  7. Contactgegevens en begeleiding

  peter.aerts@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 08/02/2013 15:08 peter.aerts