Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Capita selecta / studentenseminarie
Studiegidsnr:2002WETCSS
Vakgebied:Fysica
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Pierre Van Mechelen

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Engels
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Algemene kennis van Subatomaire Fysica, zoals aangeboden in de relevante vakken uit de Bachelor en Master Fysica.


2. Eindcompetenties

Je hebt jezelf verdiept in een aantal specifieke onderwerpen i.v.m. elementaire-deeltjesfysica.  Hierbij leer je de kennis die je in andere vakken uit de module Subatomaire Fysica toepassen op nieuwe probleemstellingen.  Je krijgt inzicht in een breed spectrum aan actuele onderwerpen uit de deeltjesfysica.


3. Inhoud

Voor dit vak worden elk jaar verschillende sprekers uitgenodigd om een voordracht of lesreeks te geven over een specifiek onderwerp i.v.m. elementaire-deeltjesfysica.  De inhoud varieert dus van jaar tot jaar.  

Opgelet: dit vak loopt in principe tijdens de hele master-opleiding van 2 jaar.  Inschrijven kan pas in het tweede jaar, vermits de evaluatie ook dan pas plaatsheeft.  Het is echter wel de bedoeling om al in het 1ste jaar voordrachten te volgen.  

In het academiejaar 2012-2013 zal Dr. Igor Cherednikov een lessen reeks geven over "Modern methods of quantum field theory", met als inhoud

1. Path integrals in quantum mechanics and quantum field theory
2. Classical objects in QFT: solitons, monopoles and instantons, topological vacua and quantization
3. Gauge theories in the multicolor approximation: large N-c expansion and factorization
4. Quantum chromodynamics in loop space: Wilson loops and lines, dynamical loop equations gauge-string duality
5. Wilson loops in high-energy physics: evolution equations and geometry
6. Introduction to the twistor theory: scattering amplitudes and Wilson loops4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Oefeningensessies
 • Seminaries • 5. Evaluatievormen

  Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Pierre Van Mechelen
  Pierre.VanMechelen@ua.ac.be


  (+)laatste aanpassing: 14/11/2013 13:40 pierre.vanmechelen