Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Quantum chromodynamics
Studiegidsnr:2002WETKCD
Vakgebied:Fysica
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hannes Jung

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Deze cursus is bestemd voor master studenten, doctoraatsstudenten en jonge postdoctorale onderzoeker. Een basiskennis van de fysica van elementaire deeltjes wordt verondersteld. Voor de praktische oefeningen een basiskennis van programmeren in C++ een voordeel, maar niet verplicht.


2. Eindcompetenties

De student zal na deze cursus een diep inzicht hebben verworven in  perturbatieve Quantum Chromodynamica, evolutievergelijkingen en (gluon) stralingsfenomenen. De student zal in staat zijn de Monte Carlo techniek aan te wenden voor het berekenen van multi-dimensionale integralen en deze kennis kunnen gebruiken om een kleine, maar volledige Monte Carlo generator te onwikkelen voor harde QCD processen,met inbegrip van parton-lawines.


3. Inhoud

De cursus omvat een basis inleiding to the  Quantum Chromodynamica en de relevante evolutievergelijkingen (DGLAP, BFKL,  CCFM). Daarna worden veelgebruikte Monte Carlo technieken  bestudeerd,  die vervolgens worden toegepast bij  het berekenen van werkzame doorsnedes en de evolutie van parton-dichtheden in hoge-energie processen.

Het cursusmateriaal, oefeningen met oplossingen, handleidingen en tutorials zijn beschikbaar op de website van de cursus:  Course Website .
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal


  Het studiemateriaal, oefeningen (en oplossingen)  zijn beschikbaar op de  website van de cursus:  course website.
  Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het  handboek: F. Halzen and A.D. Martin, Quarks and Leptons, Wiley and Sons, 1984.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Collider Physics                                V.D. Barger & R.J.N. Phillips
  Deep Inelastic Scattering.                  R. Devenish & A. Cooper-Sarkar
  QCD and collider physics                  R.K. Ellis & W.J. Stirling & B.R. Webber

   

  Details on course website.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  De studenten kunnen op elk moment met de docent contact nemen, ofwel persoonlijk of via email:

  hannes.jung@desy.de


  (+)laatste aanpassing: 25/03/2013 14:17 pierre.vanmechelen