Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Stage
Studiegidsnr:2002WETMOB
Vakgebied:Fysica
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
geen


2. Eindcompetenties


De student ervaart hoe hij of zij functioneert als fysicus in een andere context dan die van de Universiteit Antwerpen.
De stduent kan zijn kennis kaderen in een brede wetenschappelijke en maatschappelijke context.
De student is in staat om de verworven inzichten aan te wenden in een breed spectrum van beroepen.
De student heeft via samenwerking attitudes verworven om in teamverband aan wetenschappelijk onderzoek mee te werken.


3. Inhoud

De mobiliteit is geen opleidingsonderdeel maar een verplichting om tijdens de vijfjarige opleiding tot Master in de Fysica minstens voor 12 ECTS-studiepunten credits te verwerven aan een andere universiteit of wetenschappelijke instelling of door een stage in een bedrijf.

Meer informatie is te vinden in het stage reglement dat te vinden is op de Fysica-Valven op blackboard onder Thesissen/Mobiliteit.
4. Werkvormen
Stage


5. Evaluatievormen

Stage-evaluatie

6. Studiemateriaal

6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

Dit hangt af van de manier waarop de mobiliteit ingevuld wordt.


6.2 Facultatief studiemateriaal

Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
Dit hangt af van de manier waarop de mobiliteit ingevuld wordt.


7. Contactgegevens en begeleiding

De stage-coordiantor van de opleiding is Prof. Dr. Milorad Milosevic


(+)laatste aanpassing: 14/11/2013 16:27 paul.scheunders