Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Procesmanagement en kwaliteitszorg
Studiegidsnr:2005FBDOOD
Vakgebied:Bedrijfskundige wetenschappen
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:minimum 08/20 over 'Management van een organisatie'.
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Vassilios Kritis
Johan Braet

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Engels
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
 • Basiskennis omtrent economie en management, zoals opgedaan in de cursussen van jaar 1 in deze module;
 • Basisconcepten van  Statistiek (distributies, sampling..).   2. Eindcompetenties

Student kan
 • een degelijk inzicht verwerven in de opzet van kwaliteitssystemen met inzonderheid: kwaliteit (ISO900X) Milieu (ISO 1400X), hygiene, voedselhygiëne (HACCP), veiligheid, data-security, etc. De wetgeving op zich dient uitdrukkelijk slechts passief gekend te zijn.
 • een degelijke procesanalyse opstellen
 • de kritieke punten van die processen blootleggen
 • een managent-evaluatie oen van de overeenstemming met de wetgeving
 • het inbouwen en situeren van een activiteit in de economische context bewerkstelligen (supply chain, impacten, risico's)3. Inhoud


Partim 1: Procesanalyse (Prof. Dr. ir Vassilios Kritis)

Verschillende industriële processen zulen worden genalyseerd. 

De concepten zoals ontwikkeld door Osterwalder zullen worden toegelicht en in praktijk gebracht om tot een inzicht te komen van hoe een industrieel netwerk in mekaar zit.

Partim 2: Geïntegreerde Zorgsystemen en industrieel risicomanagement (Prof. Dr. Johan Braet)

De opbouw van een zorgsysteem wordt overlopen. Een overzicht van de wettelijke normen bestaand op dit vlak wordt gegeven: de praktijkgerelateerde elementen worden behandeld aan de hand van een extensieve lijst van voorbeelden.

Een praktijkoefening wordt uitgevoerd in groepjes van maximum drie studenten, om de opgedane kennis te verzilveren.

Partim 3: Integratie (Prof. Dr. ir Vassilios Kritis)

In deze afsluitende module worden de verschillende begrippen en de kennis die werd opgedaan in de module "Entrepreneurship" in praktijk gebracht mbv een oefening.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:In groep
 • Casussen: In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus samengesteld op basis van teksten van de docent en gastsprekers  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Nihil
  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 29/06/2012 10:38 marleen.eyckmans