Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Onderwijstechnologie
Studiegidsnr:6314OIWONT
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jozef Colpaert
Margret Oberhofer

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Engels
De studenten worden verondersteld relevante wetenschappelijke literatuur in het Engels te kunnen lezen.
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet

2. Eindcompetenties

Dit vak beoogt het bijbrengen van de nodige kennis, vaardigheden, inzicht en attitude voor het kunnen selecteren, implementeren, gebruiken en evalueren van technologie in de onderwijspraktijk, en dit op een gefundeerde en verantwoord(bar)e manier. 


3. Inhoud

De studenten maken kennis met een aantal technologieën zoals interactieve leerprogramma’s, digiborden, stemsystemen, presentatietools, tools voor collaboratief schrijven, wikis, spreadsheets, relationele databanken, electronische leeromgevingen, serious games, mobiele systemen, simulatoren en toetsen. Deze technologieën worden klassikaal gedemonstreerd, hands-on uitgetest en/of als opdracht geanalyseerd en gepresenteerd (indvidueel of in groep).

De studenten maken kennis met een typologie om beschikbare technologieën te klasseren volgens hun mogelijke functie in het leer- en onderwijsproces: Informatie, Communicatie, Interactie, Constructie en Administratie.

De studenten maken kennis met een aantal modellen (Educational Engineering, Distributed Learning, …) om de toegevoegde waarde, rol en vorm van technologie te bepalen in functie van concrete leersituaties.

De studenten krijgen als groepsopdracht het bespreken van een actueel thema, en als individuele opdracht de toepassing ervan op het eigen vak. Thema's voor dit academiejaar zijn:

 • -          Collaborative writing
 • -          Interactive exercises and tests
 • -          Construction Tools
 • -           Presentation tools
 • -           Student Response Systems
 • -          Social Tools and Networks
 • -          Open Educational Resources
 • -          Virtual Environments
 • -          The use of mobile devices inside & outside the classroom 

Meer gedetailleerde informatie volgt in de studiewijzer op Blackboard (onder Studiemateriaal).
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Practicum

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Literatuurlijst op Blackboard (Studiemateriaal)
  Wiki


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. dr. Jozef COLPAERT

  Universiteit Antwerpen   -   CST
  Venusstraat 35     -    Room 404        

  2000 Antwerpen      -    Belgium         

  Tel:         32 - (0)3 265 45 20         

  jozef.colpaert@ua.ac.be


  (+)laatste aanpassing: 02/10/2012 11:29 jozef.colpaert