Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Gevorderde kernfysica
Studiegidsnr:9001KULKEF
Vakgebied:Fysica
Locatie:Niet aan UA, wel aan KUL
Semester:1e semester
Contacturen:36
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Natalis Severijns

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

2. Eindcompetenties
3. Inhoud

Dit opleidingsonderdeel wordt samen aangeboden met de KULeuven.

http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2012/syllabi/n/G0J11AN.htm

 
4. Werkvormen


5. Evaluatievormen


6. Studiemateriaal

6.1 Noodzakelijk studiemateriaal6.2 Facultatief studiemateriaal

Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.7. Contactgegevens en begeleiding

(+)laatste aanpassing: 05/10/2012 12:04 jan.vos