Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Extensions of the standard model
Studiegidsnr:9001VUBESM
Vakgebied:Fysica
Locatie:Niet aan UA, wel aan UGENT
Locatie:Niet aan UA, wel aan Vrije Universiteit Brussel
Semester:1e semester
Contacturen:39
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)J. D'Hondt

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :

Zie cursusinformatie op de VUB-website:
http://aiv.vub.ac.be/opaweb/index?page=variantoo&omaNummer=13921&doelgroep=TS&language=nl

Alsook de volgende UA-vakken:
- Gevorderde kwantummechanica
- Quantum field theory
- Theory of fundamental interactions

 


2. Eindcompetenties

Zie cursusinformatie op de VUB-website:
http://aiv.vub.ac.be/opaweb/index?page=variantoo&omaNummer=13921&doelgroep=TS&language=nl

 
3. Inhoud

Zie cursusinformatie op de VUB-website:
http://aiv.vub.ac.be/opaweb/index?page=variantoo&omaNummer=13921&doelgroep=TS&language=nl

Bijkomende informatie op: http://w3.iihe.ac.be/~jdhondt/Website/WebsiteCourses.html

 
4. Werkvormen


5. Evaluatievormen


6. Studiemateriaal

6.1 Noodzakelijk studiemateriaal6.2 Facultatief studiemateriaal

Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.7. Contactgegevens en begeleiding

J. D'HONDT (email: )


(+)laatste aanpassing: 20/09/2012 11:32 els.moons