Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Algemene info
Een aantal bedrijven met milieuhinderlijke activiteiten is verplicht om een milieucoördinator aan te stellen. Dit wordt bepaald door het Decreet Bedrijfsinterne Milieuzorg en VLAREM. Het Vlaams Reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) bepaalt de kwalificatievereisten waaraan een milieucoördinator moet voldoen.
De milieucoördinator heeft een uitgebreid takenpakket en is een belangrijke schakel voor de implementatie van milieuzorg in bedrijven. Hij moet toezien op de naleving van de milieuwetgeving en als milieudeskundige bijdragen aan de doorwerking van de bedrijfsinterne milieuzorg in de onderneming. De milieucoördinator moet daarvoor over een aantal competenties beschikken. Naast ‘kennis’ en ‘kunde’ op technisch, juridisch, financieel en administratief vlak, houdt dit ook in dat de milieucoördinator efficiënt en met kennis van zaken kan rapporteren en standpunten kan verdedigen. Hij moet in staat zijn om de milieuzorg in de onderneming toe te passen en daarover met alle betrokkenen te communiceren.
De wetgever legt in het VLAREL op dat de milieucoördinator aan bepaalde opleidingskwalificaties moet voldoen. Eén daarvan is het succesvol doorlopen van een ‘aanvullende vorming milieucoördinator’.
Het Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Antwerpen biedt deze opleiding aan als een ‘Postgraduaat in de milieucoördinator eerste niveau (A)’, en is daarvoor erkend door de Vlaamse overheid.
Doelgroep en toelatingsvoorwaarden van de opleiding
Het postgraduaat in de milieucoördinator eerste niveau (A) richt zich tot professionelen en afgestudeerden van het hoger onderwijs.
Kandidaten voor het postgraduaat in de milieucoördinator eerste niveau (A) moeten beschikken over een master diploma of houder zijn van een daarmee gelijkgestelde graad. Anderen kunnen op dossier worden toegelaten mits zij minimaal beschikken over een bachelor diploma.
Afgestudeerden van de master in de milieuwetenschap (Universiteit Antwerpen) kunnen vrijstelling van bepaalde opleidingsonderdelen bekomen op basis van de eerder gevolgde en bewezen opleiding. De vrijstelling geldt niet voor het eindwerk.
Evaluatie en getuigschrift

Wie slaagt in de examens en met goed gevolg een eindwerk verdedigt, ontvangt het wettelijk erkend getuigschrift “postgraduaat in de milieucoördinator eerste niveau (A)” van de Universiteit Antwerpen.


Praktische informatie

Universiteit Antwerpen - Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling
Campus Drie Eiken, lokaal D.P001
Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen (Wilrijk)
Opleidingsverantwoordelijke Postgraduaat Milieucoördinator
Mevr. Monique Sys
Tel. +32 (0)3 265 2114, Fax. +32 (0)3 265 2128
milieu@ua.ac.be
www.ua.ac.be/imdo