Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Algemene info
Het postgraduaat in het milieu en gezondheidswetenschappen vormt academici die werkzaam zullen zijn op de doorsnee tussen milieu en gezondheid.
Doelgroep en toelatingsvoorwaarden van de opleiding
Je beschikt over ofwel een bachelor- of masterdiploma biomedische wetenschappen, biologie, bio-ingenieurswetenschappen, biochemie & biotechnologie, diergeneeskunde, farmaceutische wetenschappen of geneeskunde.
Evaluatie en getuigschrift
De studenten die de volledige vakkencluster met goed gevolg beëindigen, verkrijgen een getuigschrift van het postgraduaat in de milieu en gezondheidswetenschappen.
Praktische informatie
Studiegerichte informatie
Prof. dr. Greet Schoeters
Departement Milieutoxicologie
VITO – Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling
greet.schoeters@vito.be  
Prof. dr. Douwina Bosscher
Departement Farmaceutische Wetenschappen
douwina.bosscher@ua.ac.be  

Algemene informatie
Jo Vandervoort 
Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen 
Instituut voor Permanente Vorming in de Life Sciences
T +32 3 265 2981 
jo.vandervoort@ua.ac.be