Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Algemene info
De doelstelling van het postgraduaat is om adviseurs op te leiden die op een snelle en gestructureerde wijze advies kunnen verlenen aan de brandweeroversten en beleidsverantwoordelijken bij grote branden en incidenten met gevaarlijke stoffen.

De organisatie van het postgraduaat is een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de rol van de Universiteit Antwerpen is om een basisvorming aan te reiken die wetenschappelijk onderbouwd is. De brandweer en het bedrijfsleven zorgen dan weer voor de praktische kant d.m.v. het geven van praktijkvoorbeelden en casussen.
Doelgroep en toelatingsvoorwaarden van de opleiding
Doelgroep:
Brandweerofficieren en mensen uit het bedrijfsleven (met een grondige kennis inzake brandbestrijding en technische interventies bij ongevallen) die moeten adviseren bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

Toelatingsvoorwaarden:
De cursisten moeten minimaal beschikken over een bachelor diploma, liefst wetenschappelijk of toegepast wetenschappelijk.
Indien men niet aan deze voorwaarden voldoet, is een oriënterende proef aangewezen.
Evaluatie en getuigschrift
Een evaluatiemoment is voorzien aan het einde van elke module. Deze partiële evaluaties vormen, samen met de eindevaluatie, de basis voor het al dan niet toekennen van het getuigschrift van het postgraduaat in de adviseur gevaarlijke stoffen. Tijdens de eindevaluatie wordt de kandidaat geconfronteerd met een volledige, gedetailleerde beschrijving van een incident. De reactie van de kandidaat wordt geëvalueerd op gebied van verificatie en inschatting van het gevaar, verwerking van de informatie en raadpleging van beschikbare gegevensbronnen, communicatie en geformuleerd advies naar verantwoordelijken van hulpdiensten/management.
Praktische informatie

Universiteit Antwerpen,
Campus Drie Eiken (CDE)
Prof. Vera Meynen
Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
Tel.: +32 (0)3 265 23 86
vera.meynen@ua.ac.be

Prof. Roger Dommisse 
T +32 3 265 32 29 
Roger.dommisse@ua.ac.be

Autonoom Provinciebedrijf Campus Vesta
Oostmalsesteenweg 752520 Emblem
Tel.: +32 (0)3 205 19 50
jos.deloose@campusvesta.provant.be     
www.piba.be