Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Algemene info

Jeugd en context. Optie 1. Experiëntiële en cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren.

Het postgraduaat is integratief en beoogt een grondige praktische en theoretische vorming in de cliëntgericht-experiëntiële en cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren. Via beide psychotherapeutische kaders leer je therapeutisch ingrijpen op beleving, cognitie en gedrag van het kind en de jeugdige in zijn context. Het eigene (rijkdom) van deze opleiding ligt precies in een stevige integratie van het cliëntgericht-experiëntieel kader en de cognitieve gedragstherapie.

Jeugd en context. Optie 2. Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie

Het postgraduaat is integratief en beoogt een grondige praktische en theoretische vorming in de cliëntgericht-experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie, inclusief psychodrama. Beide psycho-therapeutische kaders delen een sterke klemtoon op de intra- en interpersoonlijke belevingswereld van het kind en de jeugdige in zijn context. Het eigene (rijkdom) van deze opleiding ligt precies in een stevige integratie van het ontwikkelingsgerichte en cliëntgericht-experiëntieel kader.

Optie volwassenen

De opleiding is integratief. Kennis, inzichten, therapeutische vaardigheden en therapeutische behandelwijzen vanuit de 4 hoofdstromingen - de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie, de cognitieve gedragstherapie, de psychoanalytische therapie en de systeemtherapie - worden aangeboden en geïntegreerd. Het cliëntgericht-experiëntiële en het cognitief gedragstherapeutische paradigma staan het meest centraal.


Doelgroep en toelatingsvoorwaarden van de opleiding

Deze psychotherapie opleiding richt zich tot psychologen en artsen.
Om te kunnen deelnemen aan het postgraduaat moet je beschikken over een van volgende basisdiploma’s:

  • Een diploma van licentiaat/master in de psychologie, afstudeerrichting klinische, met tenminste 6 maanden klinische stage; of
  • Een diploma van licentiaat/master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopegagogiek, met tenminste 6 maanden klinische stage (en equivalenten aan de Vlaamse universiteiten).
  • Een diploma van arts/master in de geneeskunde met specialisatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie (vanaf het eerste jaar specialisatie).
  • licentiaten/masters in de psychologie en pedagogische wetenschappen met andere dan hogervermelde afstudeerrichtingen, kunnen toegelaten worden mits het (voorafgaandelijk aan de opleiding) afleggen van een aantal basisvakken op universitair niveau en een klinische stage van minimum 6 maanden.

Om toegelaten te worden tot het postgraduaat moet je daarenboven bij de start van de opleiding werkzaam zijn in een klinische setting met begeleiding van kinderen en/of jongeren (tussen 5 en 10 cliënten of cliëntgroepen minimaal per week) of van volwassenen (tussen 5 en 10 cliënten of cliëntgroepen minimaal per week).


Evaluatie en getuigschrift
Na afronding van de opleiding met een positieve eindevaluatie en na een positieve evaluatie van het specialisatieverslag verkrijg je het getuigschrift van het postgraduaat in de psychotherapie, optie experiëntiële psychotherapie en cognitieve gedragstherapie voor jeugd en context, of het getuigschrift van het postgraduaat in de psychotherapie, optie experiëntiële en ontwikkelingsgerichte en kinder- en jeugdpsychotherapie of het getuigschrift van het postgraduaat in de psychotherapie, optie volwassenen
Praktische informatie

De opleiding wordt georganiseerd aan de Universiteit Antwerpen: Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Campus Drie Eiken.
De opleiding wordt erkend voor financiële tegemoetkoming van de VDAB via opleidingscheques. Voor zelfstandigen is er een financiële tegemoetkoming mogelijk via KMO-portefeuille (sodexo.be).
De opleiding is erkend in het kader van betaald educatief verlof.

PAVO-verantwoordelijken:
Greet Vanaerschot
Campus Drie Eiken
Lokaal D.R.321
Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk (Antwerpen)
T +32 3 265 24 17
F +32 3 265 29 23
greet.vanaerschot@ua.ac.be