Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Algemene info
De maatschappij is onderhevig aan grote veranderingen. Zo telt de provincie Antwerpen tientallen Seveso-bedrijven d.w.z. bedrijven die activiteiten ontplooien op het vlak van behandeling, productie, gebruik of opslag van gevaarlijke stoffen, en dit verhoogt de kans op een grootschalig incident. Ook de klimaatsveranderingen en de sterke toename van transport van goederen en personen verhogen de kans op grootschalige incidenten.
 
Een foute beslissing in een rampsituatie, waarin elke seconde telt, kan menselijk leed met zich meebrengen dat nauwelijks te becijferen valt.
Het postgraduaat in het rampenmanagement heeft dan ook tot doel een gespecialiseerde opleiding aan te bieden die erop gericht is aan deze risico’s het hoofd te bieden.
 
De opleiding wordt aangeboden door de Universiteit Antwerpen in samenwerking met Campus Vesta, een vormingscentrum van de Provincie Antwerpen.
Doelgroep en toelatingsvoorwaarden van de opleiding

Deze opleiding heeft als doelgroep leidinggevenden van de verschillende hulpverleningsdisciplines.
Meer specifiek richt de opleiding zich tot:

  • Artsen en verpleegkundigen 
  • Bevelvoerders brandweer en politie 
  • Veiligheidsverantwoordelijken van bedrijven 
  • Beleidsverantwoordelijken van verschillende bestuursniveaus 
  • Ambtenaren noodplanning
Om tot de opleiding te worden toegelaten dien je minstens in het bezit te zijn van een bachelordiploma. Afschriften van de diploma’s worden voor de aanvang van de opleiding ter beschikking gesteld.
Studenten die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, kunnen enkel worden toegelaten na een toelatingsproef en een gunstig advies van de examencommissie.
Evaluatie en getuigschrift
Het postgraduaat in het rampenmanagement wordt afgesloten met:
  1. Een schriftelijk examen op het einde van elke module over de theoretische kennis. Dit examengedeelte bestaat uit vragen waarmee de theoretische kennis en het inzicht in de verschillende aspecten van de rampenwerking van de gevolgde module worden getoetst.
  2. Een paper over een opgegeven onderwerp waaraan de helft van het totaal aantal punten wordt toegekend. De onderwerpen van de paper moeten ter goedkeuring aan de examencommissie  voorgelegd worden.

Studenten die het programma succesvol afronden krijgen een getuigschrift van "Postgraduaat in het rampenmanagement".


Praktische info

Voor de praktische organisatie van de cursus en de uitwerking van de rampoefening worden de titularissen bijgestaan door externe experten en docenten. 

Academische verantwoordelijke:
Prof. Dr. L. Beaucourt,
faculteit Geneeskunde
Universiteit Antwerpen

Campus Vesta:
Ronald Ackermans
Campus Vesta
+3232051950
0477204585
Ronald.ackermans@campusvesta.provant.be

Secretariaat
Steven Goris
Campus Vesta
+3232051950
Steven.goris@campusvesta.provant.be