Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master of Science in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica te behalen moet de student
 • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
 • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
 • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
 • tenminste 120 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 120 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechstreeks: academische bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica
 
Mits voorbereidingsprogramma: andere academische bachelors en masters.
Doelstellingen - eindtermen
Voor de master Handelsingenieur in de Beleidsinformatica worden de volgende kerncompetenties beoogd:
 • CM-HIB-1 | De Master HIB kan op een gevorderd niveau de begrippen van specifieke domeinen van bedrijfskunde, informatiesystemen en ICT onderscheiden en definiëren en kan de actuele wetenschappelijke discussie en de nieuwste ontwikkelingen in deze domeinen beschrijven. 
 • CM-HIB-2 | De Master HIB kan zijn kennis van een (bedrijfs)economisch domein via kritische verwerking van diverse bronnen actualiseren en aanvullen en relateren aan aspecten van informatiesystemen en ICT. 
 • CM-HIB-3 | Op basis van zijn analytisch inzicht en methodologische vorming kan de Master HIB zelfstandig of in groep op een wetenschappelijk correcte wijze onderzoek verrichten. 
 • CM-HIB-4 | De Master HIB kan de resultaten van (eigen) wetenschappelijk onderzoek kritisch evalueren en kan op basis hiervan adequate oplossingen voor complexe problemen voorstellen. 
 • CM-HIB-5 | De Master HIB kan zowel schriftelijk als mondeling doeltreffend en overtuigend communiceren en rapporteren. 
 • CM-HIB-6 | De Master HIB kan efficiënt en effectief in een multicultureel, internationaal en multidisciplinair team (consulting)opdrachten uitvoeren. 
 • CM-HIB-7 | De Master HIB onderkent de ethische en duurzame aspecten van de bedrijfsvoering in eenglobaliserende wereld, kan ze integreren in een globaal denkkader en draagt op een maatschappelijk verantwoorde wijze bij tot de kwaliteitsverbetering van de bedrijfsprocessen. 
 • CM-HIB-8 | De Master HIB kan de wisselwerking die bestaat tussen wetenschappelijke en technologische veranderingen en het functioneren van organisaties in kaart brengen en de impact ervan op bedrijfsbeslissingen inschatten.
De afstemming van de specifieke kerncompetenties op de beroepsrollen van de Faculteit TEW ziet er als volgt uit:
 • Analyzer:  CM-HIB-1, CM-HIB-2
 • Coordinator: CM-HIB-3, CM-HIB-6
 • Creator: CM-HIB-4
 • Inspirer: CM-HIB-5, CM-HIB-6
 • Strategist: CM-HIB-7, CM-HIB-8

  Toegang tot verdere studies
  Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.

  Eindexamen
  Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

  Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
   
  Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

  Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

  Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald. 
   
  Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
  ECTS-coördinator

  Prof. dr. L. Van Hoof, liliane.vanhoof@ua.ac.be

  Ms. G. Boeckx, gerda.boeckx1@ua.ac.be (admin)