Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Inleiding lexicologie en lexicografie
Studiegidsnr:1021FLWTLN
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Marijke Mooijaart
Frank Landsbergen
Vivien Waszink

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Bekendheid met grammaticale basisbegrippen.


2. Eindcompetenties


·         Kennis van de basisbegrippen in de lexicografie, lexicografische methoden en technieken, zowel in de traditionele als in de digitale lexicografie;
·         bekendheid met de wetenschappelijke woordenboeken van het Nederlands (historisch en hedendaags);
·         kennis van de basisbegrippen in de lexicologie: woordbetekenis, onomasiologie en semasiologie, neologismen;
·         bekendheid met de eerste beginselen van de computationele lexicografie.
·3. Inhoud


In deze cursus kunnen studenten door instructie en praktische opdrachten inzicht krijgen in het proces van het maken van woordenboeken. Door het vergelijken van verschillende Nederlandse woordenboeken en het bespreken van literatuur hierover wordt duidelijk welke principes de vorm van een woordenboekartikel bepalen. Ook woordbetekenis en andere lexicologische begrippen worden behandeld. De sessies over computationele lexicografie benadrukken o.a. het enorme belang van electronische corpora en internet voor de lexicografie.
De cursus richt zich op de traditionele gedrukte én op de digitale woordenboeken.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Werkcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Wordt op de cursus bekendgemaakt.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 13/07/2010 17:37 myriam.demeulenaere