Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Profiel van de opleiding
Wanneer je Geschiedenis studeert, is het de bedoeling dat je inzicht verwerft in de evolutie van de menselijke beschaving. Daarom zal je niet alleen historische vakken zoals Geschiedenis van de oudheid, van de middeleeuwen of van de Nederlanden krijgen, maar word je ook met de recente geschiedenis geconfronteerd. Verder maak je ook kennis met vakken zoals inleiding tot de sociale wetenschappen, tot de westerse wijsbegeerte of tot de economie. Op die manier heb je de nodige achtergrondkennis om het verleden in al zijn aspecten te bestuderen.Er is uitvoerig aandacht voor de methoden van de geschiedschrijving en voor de geschiedeniswetenschap op zich. Ook de praktijk van de geschiedenis komt aan bod: je leert onderzoeksvragen formuleren, literatuur over een onderwerp verzamelen en interpreteren, met archiefbronnen werken en jouw conclusies helder uitschrijven.