Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Modeltraject (verdeling studiepunten per academiejaar)
Deel 1: 60 studiepunten
Deel 2: 60 studiepunten
Totaal: 120 studiepunten

Master in de rechten
Deel 1 (MREC)
Naast de verplichte grondslagen en hulpwetenschappen, juridische opleidingsonderdelen (EERSTE semester) en de vaardigheden kies je een module. Binnen deze module kies je uit het aanbod voor het TWEEDE semester 2 grondige studies, 1 vergelijkende en/of internationale/Europese studie en 1 bijzondere studie.
 
Verplichte grondslagen en hulpwetenschappen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2010RECETHEthiekNederlands1e semester
303Taels,Johan
2010RECDEODeontologieNederlands1e semester
456Rutten,Stefan
Verplichte juridische opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2020RECFRVFundamentele rechten en vrijhedenNederlands1e semester
456Vandenhole,Wouter
2020RECINSInsolventierecht met inbegrip van zekerhedenNederlands1e semester
456Vanmeenen,Melissa
2020RECIPRInternationaal PrivaatrechtNederlands1e semester
456Kruger,Thalia
2020RECRRVRechtsrelativiteit en rechtsvergelijkingNederlands1e semester
303Traest,Michael
Vaardigheden
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2000RECSTAMeesterproef deel 1 - stageNederlands1e en 2e semester
012Weyts,Britt
Module Burgerlijk recht
Grondige studies Burgerlijk recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2100RECPFRGrondige studie Personen- en familierechtNederlands2e semester
456Swennen,Frederik
2100RECFAMGrondige studie Familiaal vermogensrechtNederlands2e semester
456Barbaix,Renate
2100RECZAKGrondige studie ZakenrechtNederlands1e semester
456Carette,Nicolas
2100RECVORGrondige studie Verbintenissen- en overeenkomstenrechtNederlands2e semester
456Van Oevelen,Alois
2100RECBARGrondige studie Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringenNederlands1e semester
456Vansweevelt,Thierry
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Burgerlijk recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2200RECPFFVergelijkend Personen- en familierecht, met inbegrip van Familiaal vermogensrechtNederlands2e semester
303Swennen,Frederik
Barbaix,Renate
Kruger,Thalia
2200RECVARVergelijkend Verbintenissen- en aansprakelijkheidsrechtNederlands1e semester
303Weyts,Britt
Bijzondere studies Burgerlijk recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2300RECMEDMedisch rechtNederlands1e semester
303Vansweevelt,Thierry
2300RECMMSMedische terminologie en evaluatie van menselijke schadeNederlands1e semester
303Weyts,Britt
2300RECVERVerzekeringsrechtNederlands2e semester
303Weyts,Britt
2300RECFPRFamiliaal procesrechtNederlands2e semester
303Barbaix,Renate
Swennen,Frederik
2300RECOPAOpstellen van privaatrechtelijke aktenNederlands2e semester
303Vermander,Flavie
Module Fiscaal recht
Grondige studies Fiscaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2100RECPBLGrondige studie PersonenbelastingNederlands1e semester
456Plets,Nicole
2100RECVBLGrondige studie VennootschapsbelastingNederlands2e semester
456Peeters,Bruno
2100RECBTWGrondige studie BTWNederlands2e semester
456Vandenberghe,Luk
2100RECBHRGrondige studie BoekhoudrechtNederlands1e semester
456d'Haens,Patrick
2100RECFPRGrondige studie Fiscale procedureNederlands2e semester
456Ghyselen,Myriam
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Fiscaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2200RECISRInternationaal en Europees Sociaal rechtNederlands2e semester
303Verschueren,Herwig
2200RECFISInternationaal en vergelijkend Fiscaal rechtNederlands1e semester
303Cauwenbergh,Patrick
Bijzondere studies Fiscaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2300RECLRBLokale en regionale belastingenNederlands1e semester
303Plets,Nicole
2300RECFSRFiscaal strafrechtNederlands2e semester
303Maus,Michel
2300RECDEADouane en accijnzenNederlands2e semester
303Vandenberghe,Luk
2300RECRSRRegistratie- en successierechtenNederlands1e semester
303Wustenberghs,Tim
2300RECEBREuropean Tax LawEngels1e semester
303Peeters,Bruno
Module Internationaal en Europees recht
Grondige studies Internationaal en Europees recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2100RECINTAdvanced Course on International LawEngels1e semester
456De Feyter,Koen
2100RECIPRGrondige studie Internationaal PrivaatrechtNederlands2e semester
456Kruger,Thalia
2100RECINRGrondige studie Recht van de Europese Unie: institutioneel rechtNederlands2e semester
456Meeusen,Johan
2100RECLFMAdvanced Course on European Law: Free MovementEngels1e semester
456Straetmans,Gert
2100RECKARGrondige studie Recht van de Europese Unie: kartelrechtNederlands2e semester
456Van den Bossche,Anne-Marie
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Internationaal en Europees recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2200RECIPRVergelijkend en Europees internationaal PrivaatrechtNederlands1e semester
303Meeusen,Johan
2200RECGERVergelijkend en Europees Gerechtelijk rechtNederlands2e semester
303Kruger,Thalia
Bijzondere studies Internationaal en Europees recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2300RECWTOLaw of the World Trade OrganizationEngels2e semester
303Herwig,Alexia
2300RECLGLLaw and GlobalisationEngels2e semester
303Pavlakos,Georgios
2300RECEXRExternal Relations of the European UnionEngels2e semester
303Koutrakos,Panos
2300RECBEPEuropean Private LawEngels2e semester
303Gutman,Kathleen
2300RECEICEuropean Information and Communication LawEngels1e semester
303Van Eecke,Patrick
Module Ondernemingsrecht
Grondige studies Ondernemingsrecht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2100RECVVSGrondige studie Vennootschapsrecht, verenigingen en stichtingenNederlands1e semester
456Ernst,Philippe
2100RECKARGrondige studie Recht van de Europese Unie: kartelrechtNederlands2e semester
456Van den Bossche,Anne-Marie
2100RECONMGrondige studie Recht van de onrechtmatige mededingingNederlands2e semester
456Straetmans,Gert
2100RECFINGrondige studie Financieel rechtNederlands2e semester
456Braeckmans,Herman
2100RECINSGrondige studie Insolventierecht met inbegrip van zekerhedenNederlands1e semester
456Vanmeenen,Melissa
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Ondernemingsrecht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2200RECHARVergelijkend, Europees en internationaal HandelsrechtNederlands2e semester
303Van den Bossche, Anne-Marie
2200RECIERVergelijkend en Europees intellectueel EigendomsrechtNederlands1e semester
303Vanhees,Hendrik
Bijzondere studies Ondernemingsrecht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2300RECMARMaritiem rechtNederlands1e semester
303Van de Vijver,Peter
2300RECMTVMaritiem- en transportverzekeringsrechtNederlands1e semester
303Bernauw,Kristiaan
2300RECHACHandelscontractenNederlands2e semester
303Vanmeenen,Melissa
2300RECWTOLaw of the World Trade OrganizationEngels2e semester
303Herwig,Alexia
2300RECVERVerzekeringsrechtNederlands2e semester
303Weyts,Britt
Module Publiek recht
Grondige studies Publiek recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2100RECSTAGrondige studie StaatsrechtNederlands1e semester
456Popelier,Patricia
2100RECBESGrondige studie BestuursrechtNederlands2e semester
456Opdebeek,Ingrid
2100RECREVGrondige studie Rechten en vrijhedenNederlands2e semester
456Vandenhole,Wouter
2100RECPPRGrondige studie Publiek procesrechtNederlands1e semester
456Vanheule,Dirk
2100RECIVOGrondige studie Instrumentarium van de overheidNederlands2e semester
456Van Garsse,Steven
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Publiek recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2200RECSTAVergelijkend StaatsrechtNederlands1e semester
303Berx,Cathy
2200RECBESVergelijkend BestuursrechtNederlands2e semester
303Opdebeek,Ingrid
Bijzondere studies Publiek recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2300RECMMRMigratie- en migrantenrechtNederlands2e semester
303Vanheule,Dirk
2300RECMILMilieurechtNederlands1e semester
303Carette,Ann
2300RECRORRecht van de ruimtelijke ordeningNederlands2e semester
303Hubeau,Bernard
2300RECRVORechtspositie van het overheidspersoneelNederlands2e semester
303Janvier,Ria
Module Rechtshandhaving
Grondige studies Rechtshandhaving
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2100RECSTRGrondige studie StrafrechtNederlands2e semester
456Rozie,Joëlle
2100RECSPRGrondige studie StrafprocesrechtNederlands1e semester
456Meese,Joachim
2100RECGERGrondige studie Gerechtelijk rechtNederlands2e semester
456Vanlerberghe,Beatrix
2100RECIPRGrondige studie Internationaal PrivaatrechtNederlands2e semester
456Kruger,Thalia
2100RECPPRGrondige studie Publiek procesrechtNederlands1e semester
456Vanheule,Dirk
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Rechtshandhaving
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2200RECSSRVergelijkend en internationaal Straf- en strafprocesrechtNederlands1e semester
303Van Den Wyngaert,Chris
2200RECGERVergelijkend en Europees Gerechtelijk rechtNederlands2e semester
303Kruger,Thalia
Bijzondere studies Rechtshandhaving
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2300RECBSTBijzonder strafrechtNederlands2e semester
303Rozie,Joëlle
2300RECSSRStrafrechtelijk sanctierechtNederlands1e semester
303Rozie,Joëlle
2300RECJBRJeugd(beschermings)rechtNederlands2e semester
303Meese,Joachim
2300RECBEWBewijsrechtNederlands1e semester
303Vanlerberghe,Beatrix
2300RECPLOPleitoefeningenNederlands2e semester
303Vanlerberghe,Beatrix
Module Sociaal recht
Grondige studies Sociaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2100RECIARGrondige studie Individueel arbeidsrechtNederlands2e semester
456Cuypers,Daniël
2100RECCARGrondige studie Collectief arbeidsrechtNederlands2e semester
456Rigaux,Marc
2100RECSBWGrondige studie Sociale bescherming van werknemersNederlands2e semester
456Van Regenmortel,Anne
2100RECSBZGrondige studie Sociale bescherming van zelfstandigenNederlands1e semester
456Van Regenmortel,Anne
2100RECFSRGrondige studie Fundamenten van Sociaal rechtNederlands1e semester
456Rigaux,Marc
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Sociaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2200RECSOCVergelijkend Sociaal rechtNederlands1e semester
303Rigaux,Marc
Van Regenmortel,Anne
2200RECISRInternationaal en Europees Sociaal rechtNederlands2e semester
303Verschueren,Herwig
Bijzondere studies Sociaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2300RECWOWJuridische aspecten inzake welzijn op het werkNederlands2e semester
303Van Regenmortel,Anne
2300RECMMSMedische terminologie en evaluatie van menselijke schadeNederlands1e semester
303Weyts,Britt
2300RECMMRMigratie- en migrantenrechtNederlands2e semester
303Vanheule,Dirk
2300RECRVORechtspositie van het overheidspersoneelNederlands2e semester
303Janvier,Ria
2300RECLSESocial Profit Ondernemingen (Acerta Leerstoel)Nederlands1e semester
303Denef,Marleen
Vallet,Nathalie
Deel 2 (MREC)
Naast de Vaardigheden en 1 vak uit de Grondslagen en hulpwetenschappen kies je twee modules, één voor elk semester. Binnen deze modules kies je 2 grondige studies, 1 vergelijkende en/of internationale/Europese studie en 1 bijzondere studie. Indien je driemaal een modulesemester hebt gekozen uit dezelfde module, dan moet de 6de grondige studie, de 3de vergelijkende en/of internationale/Europese studie en de 3de bijzondere studie worden gekozen uit een andere module.
 
Grondslagen en hulpwetenschappen: 1 vak te kiezen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2010RECFILRechtsfilosofieNederlands1e semester
303Tanghe,Fernand
2010RECPSYRechtspsychologieNederlands1e semester
303Vanderhallen,Miet
2010RECSOCRechtssociologieNederlands1e semester
303Hubeau,Bernard
2010RECGESRechtsgeschiedenisNederlands1e semester
303Van Goethem,Herman
2010RECWETWetgevingsleerNederlands1e semester
303Popelier,Patricia
2010RECEAREconomische analyse van het rechtNederlands1e semester
303Kerkmeester,Hendrik
2010RECKIRKinderrechtenNederlands1e semester
303Vandenhole,Wouter
2010RECDDRDiscriminatie- en diversiteitsrechtNederlands2e semester
303Cuypers,Daniël
9010UAOOUDStudium GeneraleNederlands1e semester
303Weyns,Walter
Vaardigheden
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2000RECBEOBemiddelen en onderhandelenNederlands2e semester
303Rutten,Stefan
2000RECTHEMeesterproef deel 2 - thesisNederlands1e en 2e semester
018Straetmans,Gert
Weyts,Britt
Module Burgerlijk recht
Grondige studies Burgerlijk recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2100RECPFRGrondige studie Personen- en familierechtNederlands2e semester
456Swennen,Frederik
2100RECFAMGrondige studie Familiaal vermogensrechtNederlands2e semester
456Barbaix,Renate
2100RECZAKGrondige studie ZakenrechtNederlands1e semester
456Carette,Nicolas
2100RECVORGrondige studie Verbintenissen- en overeenkomstenrechtNederlands2e semester
456Van Oevelen,Alois
2100RECBARGrondige studie Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringenNederlands1e semester
456Vansweevelt,Thierry
2100RECARDGrondige studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
456NNB,-
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Burgerlijk recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2200RECPFFVergelijkend Personen- en familierecht, met inbegrip van Familiaal vermogensrechtNederlands2e semester
303Swennen,Frederik
Barbaix,Renate
Kruger,Thalia
2200RECVARVergelijkend Verbintenissen- en aansprakelijkheidsrechtNederlands1e semester
303Weyts,Britt
2200RECARDVergelijkende studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
303NNB,-
Bijzondere studies Burgerlijk recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2300RECMEDMedisch rechtNederlands1e semester
303Vansweevelt,Thierry
2300RECMMSMedische terminologie en evaluatie van menselijke schadeNederlands1e semester
303Weyts,Britt
2300RECVERVerzekeringsrechtNederlands2e semester
303Weyts,Britt
2300RECFPRFamiliaal procesrechtNederlands2e semester
303Barbaix,Renate
Swennen,Frederik
2300RECOPAOpstellen van privaatrechtelijke aktenNederlands2e semester
303Vermander,Flavie
2300RECARDBijzondere studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
303NNB,-
Module Fiscaal recht
Grondige studies Fiscaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2100RECPBLGrondige studie PersonenbelastingNederlands1e semester
456Plets,Nicole
2100RECVBLGrondige studie VennootschapsbelastingNederlands2e semester
456Peeters,Bruno
2100RECBTWGrondige studie BTWNederlands2e semester
456Vandenberghe,Luk
2100RECBHRGrondige studie BoekhoudrechtNederlands1e semester
456d'Haens,Patrick
2100RECFPRGrondige studie Fiscale procedureNederlands2e semester
456Ghyselen,Myriam
2100RECARDGrondige studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
456NNB,-
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Fiscaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2200RECISRInternationaal en Europees Sociaal rechtNederlands2e semester
303Verschueren,Herwig
2200RECFISInternationaal en vergelijkend Fiscaal rechtNederlands1e semester
303Cauwenbergh,Patrick
2200RECARDVergelijkende studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
303NNB,-
Bijzondere studies Fiscaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2300RECLRBLokale en regionale belastingenNederlands1e semester
303Plets,Nicole
2300RECFSRFiscaal strafrechtNederlands2e semester
303Maus,Michel
2300RECDEADouane en accijnzenNederlands2e semester
303Vandenberghe,Luk
2300RECRSRRegistratie- en successierechtenNederlands1e semester
303Wustenberghs,Tim
2300RECEBREuropean Tax LawEngels1e semester
303Peeters,Bruno
2300RECARDBijzondere studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
303NNB,-
Module Internationaal en Europees recht
Grondige studies Internationaal en Europees recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2100RECINTAdvanced Course on International LawEngels1e semester
456De Feyter,Koen
2100RECIPRGrondige studie Internationaal PrivaatrechtNederlands2e semester
456Kruger,Thalia
2100RECINRGrondige studie Recht van de Europese Unie: institutioneel rechtNederlands2e semester
456Meeusen,Johan
2100RECKARGrondige studie Recht van de Europese Unie: kartelrechtNederlands2e semester
456Van den Bossche,Anne-Marie
2100RECLFMAdvanced Course on European Law: Free MovementEngels1e semester
456Straetmans,Gert
2100RECARDGrondige studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
456NNB,-
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Internationaal en Europees recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2200RECIPRVergelijkend en Europees internationaal PrivaatrechtNederlands1e semester
303Meeusen,Johan
2200RECGERVergelijkend en Europees Gerechtelijk rechtNederlands2e semester
303Kruger,Thalia
2200RECARDVergelijkende studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
303NNB,-
Bijzondere studies Internationaal en Europees recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2300RECWTOLaw of the World Trade OrganizationEngels2e semester
303Herwig,Alexia
2300RECLGLLaw and GlobalisationEngels2e semester
303Pavlakos,Georgios
2300RECEICEuropean Information and Communication LawEngels1e semester
303Van Eecke,Patrick
2300RECEXRExternal Relations of the European UnionEngels2e semester
303Koutrakos,Panos
2300RECBEPEuropean Private LawEngels2e semester
303Gutman,Kathleen
2300RECARDBijzondere studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
303NNB,-
Module Ondernemingsrecht
Grondige studies Ondernemingsrecht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2100RECKARGrondige studie Recht van de Europese Unie: kartelrechtNederlands2e semester
456Van den Bossche,Anne-Marie
2100RECVVSGrondige studie Vennootschapsrecht, verenigingen en stichtingenNederlands1e semester
456Ernst,Philippe
2100RECONMGrondige studie Recht van de onrechtmatige mededingingNederlands2e semester
456Straetmans,Gert
2100RECFINGrondige studie Financieel rechtNederlands2e semester
456Braeckmans,Herman
2100RECINSGrondige studie Insolventierecht met inbegrip van zekerhedenNederlands1e semester
456Vanmeenen,Melissa
2100RECARDGrondige studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
456NNB,-
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Ondernemingsrecht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2200RECHARVergelijkend, Europees en internationaal HandelsrechtNederlands2e semester
303Meeusen,Johan
2200RECIERVergelijkend en Europees intellectueel EigendomsrechtNederlands1e semester
303Vanhees,Hendrik
2200RECARDVergelijkende studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
303NNB,-
Bijzondere studies Ondernemingsrecht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2300RECMARMaritiem rechtNederlands1e semester
303Van de Vijver,Peter
2300RECMTVMaritiem- en transportverzekeringsrechtNederlands1e semester
303Bernauw,Kristiaan
2300RECHACHandelscontractenNederlands2e semester
303Vanmeenen,Melissa
2300RECWTOLaw of the World Trade OrganizationEngels2e semester
303Herwig,Alexia
2300RECVERVerzekeringsrechtNederlands2e semester
303Weyts,Britt
2300RECARDBijzondere studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
303NNB,-
Module Publiek recht
Grondige studies Publiek recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2100RECSTAGrondige studie StaatsrechtNederlands1e semester
456Popelier,Patricia
2100RECBESGrondige studie BestuursrechtNederlands2e semester
456Opdebeek,Ingrid
2100RECREVGrondige studie Rechten en vrijhedenNederlands2e semester
456Vandenhole,Wouter
2100RECPPRGrondige studie Publiek procesrechtNederlands1e semester
456Vanheule,Dirk
2100RECIVOGrondige studie Instrumentarium van de overheidNederlands2e semester
456Van Garsse,Steven
2100RECARDGrondige studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
456NNB,-
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Publiek recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2200RECSTAVergelijkend StaatsrechtNederlands1e semester
303Berx,Cathy
2200RECBESVergelijkend BestuursrechtNederlands2e semester
303Opdebeek,Ingrid
2200RECARDVergelijkende studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
303NNB,-
Bijzondere studies Publiek recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2300RECMMRMigratie- en migrantenrechtNederlands2e semester
303Vanheule,Dirk
2300RECMILMilieurechtNederlands1e semester
303Carette,Ann
2300RECRORRecht van de ruimtelijke ordeningNederlands2e semester
303Hubeau,Bernard
2300RECRVORechtspositie van het overheidspersoneelNederlands2e semester
303Janvier,Ria
2300RECARDBijzondere studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
303NNB,-
Module Rechtshandhaving
Grondige studies Rechtshandhaving
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2100RECSTRGrondige studie StrafrechtNederlands2e semester
456Rozie,Joëlle
2100RECSPRGrondige studie StrafprocesrechtNederlands1e semester
456Meese,Joachim
2100RECGERGrondige studie Gerechtelijk rechtNederlands2e semester
456Vanlerberghe,Beatrix
2100RECIPRGrondige studie Internationaal PrivaatrechtNederlands2e semester
456Kruger,Thalia
2100RECPPRGrondige studie Publiek procesrechtNederlands1e semester
456Vanheule,Dirk
2100RECARDGrondige studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
456NNB,-
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Rechtshandhaving
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2200RECSSRVergelijkend en internationaal Straf- en strafprocesrechtNederlands1e semester
303Van Den Wyngaert,Chris
2200RECGERVergelijkend en Europees Gerechtelijk rechtNederlands2e semester
303Kruger,Thalia
2200RECARDVergelijkende studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
303NNB,-
Bijzondere studies Rechtshandhaving
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2300RECBSTBijzonder strafrechtNederlands2e semester
303Rozie,Joëlle
2300RECSSRStrafrechtelijk sanctierechtNederlands1e semester
303Rozie,Joëlle
2300RECJBRJeugd(beschermings)rechtNederlands2e semester
303Meese,Joachim
2300RECBEWBewijsrechtNederlands1e semester
303Vanlerberghe,Beatrix
2300RECPLOPleitoefeningenNederlands2e semester
303Vanlerberghe,Beatrix
2300RECARDBijzondere studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
303NNB,-
Module Sociaal recht
Grondige studies Sociaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2100RECIARGrondige studie Individueel arbeidsrechtNederlands2e semester
456Cuypers,Daniël
2100RECCARGrondige studie Collectief arbeidsrechtNederlands2e semester
456Rigaux,Marc
2100RECSBWGrondige studie Sociale bescherming van werknemersNederlands2e semester
456Van Regenmortel,Anne
2100RECSBZGrondige studie Sociale bescherming van zelfstandigenNederlands1e semester
456Van Regenmortel,Anne
2100RECFSRGrondige studie Fundamenten van Sociaal rechtNederlands1e semester
456Rigaux,Marc
2100RECARDGrondige studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
456NNB,-
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Sociaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2200RECSOCVergelijkend Sociaal rechtNederlands1e semester
303Rigaux,Marc
Van Regenmortel,Anne
2200RECISRInternationaal en Europees Sociaal rechtNederlands2e semester
303Verschueren,Herwig
2200RECARDVergelijkende studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
303NNB,-
Bijzondere studies Sociaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2300RECWOWJuridische aspecten inzake welzijn op het werkNederlands2e semester
303Van Regenmortel,Anne
2300RECMMSMedische terminologie en evaluatie van menselijke schadeNederlands1e semester
303Weyts,Britt
2300RECMMRMigratie- en migrantenrechtNederlands2e semester
303Vanheule,Dirk
2300RECRVORechtspositie van het overheidspersoneelNederlands2e semester
303Janvier,Ria
2300RECLSESocial Profit Ondernemingen (Acerta Leerstoel)Nederlands1e semester
303Denef,Marleen
Vallet,Nathalie
2300RECARDBijzondere studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
303NNB,-
Equivalente keuzevakken
Je kan bepaalde opleidingsonderdelen uit je semesterpakket vervangen. Dit geldt voor alle studenten, maar hiervoor heb je wel toestemming nodig van de faculteit.
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
6300RECETMEuropeesrechtelijke vraagstukken inzake transport- en maritiem rechtNederlands2e semester
303Van den Bossche,Anne-Marie
6300RECMTMMilieurechtelijke vraagstukken inzake transport- en maritiem rechtNederlands2e semester
303
6300RECPTMPubliekrechtelijke vraagstukken inzake transport- en maritiem rechtNederlands2e semester
303Van Garsse,Steven
6300RECSTMSociaalrechtelijke vraagstukken inzake transport- en maritiem rechtNederlands2e semester
303Peeters,Johan
2100RECIPWInternationale PleitwedstrijdNederlands1e en 2e semester
456Rutten,Stefan