Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Master in de rechten avondprogramma
Deel 1 (MREC-WS)
Naast de verplichte grondslagen en hulpwetenschappen, de juridische opleidingsonderdelen (EERSTE semester) en de vaardigheden kies je een module. Binnen deze module kies je uit het aanbod voor het TWEEDE semester 2 grondige studies, 1 vergelijkende en/of internationale/Europese studie en 1 bijzondere studie.
 
Grondslagen en hulpwetenschapp
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2510RECETHEthiekNederlands1e semester
153Taels,Johan
2510RECDEODeontologieNederlands1e semester
226Rutten,Stefan
Verplichte juridische opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2520RECFRVFundamentele rechten en vrijhedenNederlands1e semester
226Vandenhole,Wouter
2520RECIPRInternationaal privaatrechtNederlands1e semester
226Kruger,Thalia
2520RECRRVRechtsrelativiteit en rechtsvergelijkingNederlands1e semester
153Traest,Michael
2520RECINSInsolventierecht met inbegrip van zekerhedenNederlands1e semester
226Vanmeenen,Melissa
Vaardigheden
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2000RECSTAMeesterproef deel 1 - stageNederlands1e en 2e semester
012Weyts,Britt
Module Burgerlijk recht
Grondige studies Burgerlijk recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2600RECPFRGrondige studie Personen- en familierechtNederlands2e semester
96Swennen,Frederik
2600RECFAMGrondige studie Familiaal vermogensrechtNederlands2e semester
96Barbaix,Renate
2600RECZAKGrondige studie ZakenrechtNederlands1e semester
96Carette,Nicolas
2600RECVORGrondige studie Verbintenissen- en overeenkomstenrechtNederlands2e semester
96Van Oevelen,Alois
2600RECBARGrondige studie Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringenNederlands1e semester
96Vansweevelt,Thierry
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Burgerlijk recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2700RECPFFVergelijkend Personen- en familierecht, met inbegrip van Familiaal vermogensrechtNederlands2e semester
63Swennen,Frederik
Kruger,Thalia
Barbaix,Renate
2700RECVARVergelijkend Verbintenissen- en aansprakelijkheidsrechtNederlands1e semester
63Weyts,Britt
Bijzondere studies Burgerlijk recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2800RECMEDMedisch rechtNederlands1e semester
63Vansweevelt,Thierry
2800RECMMSMedische terminologie en evaluatie van menselijke schadeNederlands1e semester
63Weyts,Britt
2800RECVERVerzekeringsrechtNederlands2e semester
63Weyts,Britt
2800RECFPRFamiliaal procesrechtNederlands2e semester
63Barbaix,Renate
Swennen,Frederik
2800RECOPAOpstellen van privaatrechtelijke aktenNederlands2e semester
63Vermander,Flavie
Module Fiscaal recht
Grondige studies Fiscaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2600RECPBLGrondige studie PersonenbelastingNederlands1e semester
96Plets,Nicole
2600RECVBLGrondige studie VennootschapsbelastingNederlands2e semester
96Peeters,Bruno
2600RECBTWGrondige studie BTWNederlands2e semester
96Vandenberghe,Luk
2600RECBHRGrondige studie BoekhoudrechtNederlands1e semester
96d'Haens,Patrick
2600RECFPRGrondige studie Fiscale procedureNederlands2e semester
96Ghyselen,Myriam
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Fiscaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2700RECFISInternationaal en vergelijkend Fiscaal rechtNederlands1e semester
63Cauwenbergh,Patrick
2700RECISRInternationaal en Europees Sociaal rechtNederlands2e semester
63Verschueren,Herwig
Bijzondere studies Fiscaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2855RECLRBLokale en regionale belastingenNederlands1e semester
63Plets,Nicole
2800RECFSRFiscaal strafrechtNederlands2e semester
63Maus,Michel
2800RECDEADouane en accijnzenNederlands2e semester
63Vandenberghe,Luk
2800RECRSRRegistratie- en successierechtenNederlands1e semester
63Wustenberghs,Tim
2800RECEBREuropean Tax LawEngels1e semester
63Peeters,Bruno
Module Internationaal en Europees recht
Grondige studies Internationaal en Europees recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2600RECIPRGrondige studie Internationaal PrivaatrechtNederlands2e semester
96Kruger,Thalia
2600RECINRGrondige studie Recht van de Europese Unie: institutioneel rechtNederlands2e semester
96Meeusen,Johan
2600RECKARGrondige studie Recht van de Europese Unie: kartelrechtNederlands2e semester
96Van den Bossche,Anne-Marie
2600RECINTAdvanced Course on International LawEngels1e semester
96De Feyter,Koen
2600RECLFMAdvanced Course on European Law: Free MovementEngels1e semester
96Straetmans,Gert
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Internationaal en Europees recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2700RECIPRVergelijkend en Europees internationaal PrivaatrechtNederlands1e semester
63Meeusen,Johan
2700RECGERVergelijkend en Europees Gerechtelijk rechtNederlands2e semester
63Kruger,Thalia
Bijzondere studies Internationaal en Europees recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2800RECWTOLaw of the World Trade OrganizationEngels2e semester
63Herwig,Alexia
2800RECLGLLaw and GlobalisationEngels2e semester
63Pavlakos,Georgios
2800RECEXRExternal Relations of the European UnionEngels2e semester
63Koutrakos,Panos
2800RECBEPEuropean Private LawEngels2e semester
63Gutman,Kathleen
2800RECEICEuropean Information and Communication LawEngels1e semester
63Van Eecke,Patrick
Module Ondernemingsrecht
Grondige studies Ondernemingsrecht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2600RECVVSGrondige studie Vennootschapsrecht, verenigingen en stichtingenNederlands1e semester
96Ernst,Philippe
2600RECKARGrondige studie Recht van de Europese Unie: kartelrechtNederlands2e semester
96Van den Bossche,Anne-Marie
2600RECONMGrondige studie Recht van de onrechtmatige mededingingNederlands2e semester
96Straetmans,Gert
2600RECFINGrondige studie Financieel rechtNederlands2e semester
96Braeckmans,Herman
2600RECINSGrondige studie Insolventierecht met inbegrip van zekerhedenNederlands1e semester
96Vanmeenen,Melissa
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Ondernemingsrecht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2700RECHARVergelijkend, Europees en internationaal HandelsrechtNederlands2e semester
63Van den Bossche, Anne-Marie
2700RECIERVergelijkend en Europees intellectueel EigendomsrechtNederlands1e semester
63Vanhees,Hendrik
Bijzondere studies Ondernemingsrecht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2800RECMARMaritiem rechtNederlands1e semester
63Van de Vijver,Peter
2800RECMTVMaritiem- en transportverzekeringsrechtNederlands1e semester
63Bernauw,Kristiaan
2800RECHACHandelscontractenNederlands2e semester
63Vanmeenen,Melissa
2800RECWTOLaw of the World Trade OrganizationEngels2e semester
63Herwig,Alexia
2800RECVERVerzekeringsrechtNederlands2e semester
63Weyts,Britt
Module Publiek recht
Grondige studies Publiek recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2600RECSTAGrondige studie StaatsrechtNederlands1e semester
96Popelier,Patricia
2600RECBESGrondige studie BestuursrechtNederlands2e semester
96Opdebeek,Ingrid
2600RECREVGrondige studie Rechten en vrijhedenNederlands2e semester
96Vandenhole,Wouter
2600RECPPRGrondige studie Publiek procesrechtNederlands1e semester
96Vanheule,Dirk
2600RECIVOGrondige studie Instrumentarium van de overheidNederlands2e semester
96Van Garsse,Steven
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Publiek recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2700RECSTAVergelijkend StaatsrechtNederlands1e semester
63Berx,Cathy
2700RECBESVergelijkend BestuursrechtNederlands2e semester
63Opdebeek,Ingrid
Bijzondere studies Publiek recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2800RECMMRMigratie- en migrantenrechtNederlands2e semester
63Vanheule,Dirk
2800RECMILMilieurechtNederlands1e semester
63Carette,Ann
2800RECRORRecht van de ruimtelijke ordeningNederlands2e semester
63Hubeau,Bernard
2800RECRVORechtspositie van het overheidspersoneelNederlands2e semester
63Janvier,Ria
Module Rechtshandhaving
Grondige studies Rechtshandhaving
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2600RECSTRGrondige studie StrafrechtNederlands2e semester
96Rozie,Joëlle
2600RECSPRGrondige studie StrafprocesrechtNederlands1e semester
96Meese,Joachim
2600RECGERGrondige studie Gerechtelijk rechtNederlands2e semester
96Vanlerberghe,Beatrix
2600RECIPRGrondige studie Internationaal PrivaatrechtNederlands2e semester
96Kruger,Thalia
2600RECPPRGrondige studie Publiek procesrechtNederlands1e semester
96Vanheule,Dirk
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Rechtshandhaving
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2700RECSSRVergelijkend en internationaal Straf- en strafprocesrechtNederlands1e semester
63Van Den Wyngaert,Chris
2700RECGERVergelijkend en Europees Gerechtelijk rechtNederlands2e semester
63Kruger,Thalia
Bijzondere studies Rechtshandhaving
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2800RECBSTBijzonder strafrechtNederlands2e semester
63Rozie,Joëlle
2800RECSSRStrafrechtelijk sanctierechtNederlands1e semester
63Rozie,Joëlle
2800RECJBRJeugd(beschermings)rechtNederlands2e semester
63Meese,Joachim
2800RECBEWBewijsrechtNederlands1e semester
63Vanlerberghe,Beatrix
2800RECPLOPleitoefeningenNederlands2e semester
63Vanlerberghe,Beatrix
Module Sociaal recht
Grondige studies Sociaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2600RECIARGrondige studie Individueel arbeidsrechtNederlands2e semester
96Cuypers,Daniël
2600RECCARGrondige studie Collectief arbeidsrechtNederlands2e semester
96Rigaux,Marc
2600RECSBWGrondige studie Sociale bescherming van werknemersNederlands2e semester
96Van Regenmortel,Anne
2600RECSBZGrondige studie Sociale bescherming van zelfstandigenNederlands1e semester
96Van Regenmortel,Anne
2600RECFSRGrondige studie Fundamenten van Sociaal rechtNederlands1e semester
96Rigaux,Marc
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Sociaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2700RECSOCVergelijkend Sociaal rechtNederlands1e semester
63Van Regenmortel,Anne
Rigaux,Marc
2700RECISRInternationaal en Europees Sociaal rechtNederlands2e semester
63Verschueren,Herwig
Bijzondere studies Sociaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2800RECWOWJuridische aspecten inzake welzijn op het werkNederlands2e semester
63Van Regenmortel,Anne
2800RECMMSMedische terminologie en evaluatie van menselijke schadeNederlands1e semester
63Weyts,Britt
2800RECMMRMigratie- en migrantenrechtNederlands2e semester
63Vanheule,Dirk
2800RECRVORechtspositie van het overheidspersoneelNederlands2e semester
63Janvier,Ria
2800RECLSESocial Profit Ondernemingen (Acerta Leerstoel)Nederlands1e semester
63Vallet,Nathalie
Denef,Marleen
Deel 2 (MREC-WS)
Naast de Vaardigheden en 1 vak uit Grondslagen en hulpwetenschappen kies je twee modules, één voor elk semester. Binnen deze modules kies je 2 grondige studies,1 vergelijkende en/of internationale/Europese studie en 1 bijzondere studie. Indien je driemaal een modulesemester hebt gekozen uit dezelfde module, dan moet de 6de grondige studie, de 3de vergelijkende en/of internationale/Europese studie en 3de bijzondere studie worden gekozen uit een andere module.
 
Grondslagen en hulpwetenschappen: 1 vak te kiezen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2510RECFILRechtsfilosofieNederlands1e semester
63Tanghe,Fernand
2510RECPSYRechtspsychologieNederlands1e semester
63Vanderhallen,Miet
2510RECSOCRechtssociologieNederlands1e semester
63Hubeau,Bernard
2510RECGESRechtsgeschiedenisNederlands1e semester
63Van Goethem,Herman
2510RECWETWetgevingsleerNederlands1e semester
63Popelier,Patricia
2510RECEAREconomische analyse van het rechtNederlands1e semester
63Kerkmeester,Hendrik
2510RECKIRKinderrechtenNederlands1e semester
63Vandenhole,Wouter
2510RECDDRDiscriminatie- en diversiteitsrechtNederlands2e semester
63Cuypers,Daniël
9010UAOOUDStudium GeneraleNederlands1e semester
303Weyns,Walter
Vaardigheden
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2500RECBEOBemiddelen en onderhandelenNederlands2e semester
63Rutten,Stefan
2000RECTHEMeesterproef deel 2 - thesisNederlands1e en 2e semester
018Straetmans,Gert
Weyts,Britt
Module Burgerlijk recht
Grondige studies Burgerlijk recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2600RECPFRGrondige studie Personen- en familierechtNederlands2e semester
96Swennen,Frederik
2600RECFAMGrondige studie Familiaal vermogensrechtNederlands2e semester
96Barbaix,Renate
2600RECZAKGrondige studie ZakenrechtNederlands1e semester
96Carette,Nicolas
2600RECVORGrondige studie Verbintenissen- en overeenkomstenrechtNederlands2e semester
96Van Oevelen,Alois
2600RECBARGrondige studie Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringenNederlands1e semester
96Vansweevelt,Thierry
2600RECARDGrondige studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
96NNB,-
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Burgerlijk recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2700RECPFFVergelijkend Personen- en familierecht, met inbegrip van Familiaal vermogensrechtNederlands2e semester
63Swennen,Frederik
Kruger,Thalia
Barbaix,Renate
2700RECVARVergelijkend Verbintenissen- en aansprakelijkheidsrechtNederlands1e semester
63Weyts,Britt
2700RECARDVergelijkende studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
63NNB,-
Bijzondere studies Burgerlijk recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2800RECMEDMedisch rechtNederlands1e semester
63Vansweevelt,Thierry
2800RECMMSMedische terminologie en evaluatie van menselijke schadeNederlands1e semester
63Weyts,Britt
2800RECVERVerzekeringsrechtNederlands2e semester
63Weyts,Britt
2800RECFPRFamiliaal procesrechtNederlands2e semester
63Barbaix,Renate
Swennen,Frederik
2800RECOPAOpstellen van privaatrechtelijke aktenNederlands2e semester
63Vermander,Flavie
2800RECARDBijzondere studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
63NNB,-
Module Fiscaal recht
Grondige studies Fiscaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2600RECPBLGrondige studie PersonenbelastingNederlands1e semester
96Plets,Nicole
2600RECVBLGrondige studie VennootschapsbelastingNederlands2e semester
96Peeters,Bruno
2600RECBTWGrondige studie BTWNederlands2e semester
96Vandenberghe,Luk
2600RECBHRGrondige studie BoekhoudrechtNederlands1e semester
96d'Haens,Patrick
2600RECFPRGrondige studie Fiscale procedureNederlands2e semester
96Ghyselen,Myriam
2600RECARDGrondige studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
96NNB,-
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Fiscaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2700RECFISInternationaal en vergelijkend Fiscaal rechtNederlands1e semester
63Cauwenbergh,Patrick
2700RECISRInternationaal en Europees Sociaal rechtNederlands2e semester
63Verschueren,Herwig
2700RECARDVergelijkende studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
63NNB,-
Bijzondere studies Fiscaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2855RECLRBLokale en regionale belastingenNederlands1e semester
63Plets,Nicole
2800RECFSRFiscaal strafrechtNederlands2e semester
63Maus,Michel
2800RECDEADouane en accijnzenNederlands2e semester
63Vandenberghe,Luk
2800RECRSRRegistratie- en successierechtenNederlands1e semester
63Wustenberghs,Tim
2800RECEBREuropean Tax LawEngels1e semester
63Peeters,Bruno
2800RECARDBijzondere studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
63NNB,-
Module Internationaal en Europees recht
Grondige studies Internationaal en Europees recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2600RECINTAdvanced Course on International LawEngels1e semester
96De Feyter,Koen
2600RECIPRGrondige studie Internationaal PrivaatrechtNederlands2e semester
96Kruger,Thalia
2600RECINRGrondige studie Recht van de Europese Unie: institutioneel rechtNederlands2e semester
96Meeusen,Johan
2600RECLFMAdvanced Course on European Law: Free MovementEngels1e semester
96Straetmans,Gert
2600RECKARGrondige studie Recht van de Europese Unie: kartelrechtNederlands2e semester
96Van den Bossche,Anne-Marie
2600RECARDGrondige studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
96NNB,-
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Internationaal en Europees recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2700RECIPRVergelijkend en Europees internationaal PrivaatrechtNederlands1e semester
63Meeusen,Johan
2700RECGERVergelijkend en Europees Gerechtelijk rechtNederlands2e semester
63Kruger,Thalia
2700RECARDVergelijkende studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
63NNB,-
Bijzondere studies Internationaal en Europees recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2800RECWTOLaw of the World Trade OrganizationEngels2e semester
63Herwig,Alexia
2800RECLGLLaw and GlobalisationEngels2e semester
63Pavlakos,Georgios
2800RECEICEuropean Information and Communication LawEngels1e semester
63Van Eecke,Patrick
2800RECEXRExternal Relations of the European UnionEngels2e semester
63Koutrakos,Panos
2800RECBEPEuropean Private LawEngels2e semester
63Gutman,Kathleen
2800RECARDBijzondere studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
63NNB,-
Module Ondernemingsrecht
Grondige studies Ondernemingsrecht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2600RECVVSGrondige studie Vennootschapsrecht, verenigingen en stichtingenNederlands1e semester
96Ernst,Philippe
2600RECKARGrondige studie Recht van de Europese Unie: kartelrechtNederlands2e semester
96Van den Bossche,Anne-Marie
2600RECONMGrondige studie Recht van de onrechtmatige mededingingNederlands2e semester
96Straetmans,Gert
2600RECFINGrondige studie Financieel rechtNederlands2e semester
96Braeckmans,Herman
2600RECINSGrondige studie Insolventierecht met inbegrip van zekerhedenNederlands1e semester
96Vanmeenen,Melissa
2600RECARDGrondige studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
96NNB,-
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Ondernemingsrecht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2700RECHARVergelijkend, Europees en internationaal HandelsrechtNederlands2e semester
63Meeusen,Johan
2700RECIERVergelijkend en Europees intellectueel EigendomsrechtNederlands1e semester
63Vanhees,Hendrik
2700RECARDVergelijkende studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
63NNB,-
Bijzondere studies Ondernemingsrecht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2800RECMARMaritiem rechtNederlands1e semester
63Van de Vijver,Peter
2800RECMTVMaritiem- en transportverzekeringsrechtNederlands1e semester
63Bernauw,Kristiaan
2800RECHACHandelscontractenNederlands2e semester
63Vanmeenen,Melissa
2800RECWTOLaw of the World Trade OrganizationEngels2e semester
63Herwig,Alexia
2800RECVERVerzekeringsrechtNederlands2e semester
63Weyts,Britt
2800RECARDBijzondere studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
63NNB,-
Module Publiek recht
Grondige studies Publiek recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2600RECSTAGrondige studie StaatsrechtNederlands1e semester
96Popelier,Patricia
2600RECBESGrondige studie BestuursrechtNederlands2e semester
96Opdebeek,Ingrid
2600RECREVGrondige studie Rechten en vrijhedenNederlands2e semester
96Vandenhole,Wouter
2600RECPPRGrondige studie Publiek procesrechtNederlands1e semester
96Vanheule,Dirk
2600RECIVOGrondige studie Instrumentarium van de overheidNederlands2e semester
96Van Garsse,Steven
2600RECARDGrondige studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
96NNB,-
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Publiek recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2700RECSTAVergelijkend StaatsrechtNederlands1e semester
63Berx,Cathy
2700RECBESVergelijkend BestuursrechtNederlands2e semester
63Opdebeek,Ingrid
2700RECARDVergelijkende studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
63NNB,-
Bijzondere studies Publiek recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2800RECMMRMigratie- en migrantenrechtNederlands2e semester
63Vanheule,Dirk
2800RECMILMilieurechtNederlands1e semester
63Carette,Ann
2800RECRORRecht van de ruimtelijke ordeningNederlands2e semester
63Hubeau,Bernard
2800RECRVORechtspositie van het overheidspersoneelNederlands2e semester
63Janvier,Ria
2800RECARDBijzondere studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
63NNB,-
Module Rechtshandhaving
Grondige studies Rechtshandhaving
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2600RECSTRGrondige studie StrafrechtNederlands2e semester
96Rozie,Joëlle
2600RECSPRGrondige studie StrafprocesrechtNederlands1e semester
96Meese,Joachim
2600RECGERGrondige studie Gerechtelijk rechtNederlands2e semester
96Vanlerberghe,Beatrix
2600RECIPRGrondige studie Internationaal PrivaatrechtNederlands2e semester
96Kruger,Thalia
2600RECPPRGrondige studie Publiek procesrechtNederlands1e semester
96Vanheule,Dirk
2600RECARDGrondige studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
96NNB,-
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Rechtshandhaving
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2700RECSSRVergelijkend en internationaal Straf- en strafprocesrechtNederlands1e semester
63Van Den Wyngaert,Chris
2700RECGERVergelijkend en Europees Gerechtelijk rechtNederlands2e semester
63Kruger,Thalia
2700RECARDVergelijkende studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
63NNB,-
Bijzondere studies Rechtshandhaving
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2800RECBSTBijzonder strafrechtNederlands2e semester
63Rozie,Joëlle
2800RECSSRStrafrechtelijk sanctierechtNederlands1e semester
63Rozie,Joëlle
2800RECJBRJeugd(beschermings)rechtNederlands2e semester
63Meese,Joachim
2800RECBEWBewijsrechtNederlands1e semester
63Vanlerberghe,Beatrix
2800RECPLOPleitoefeningenNederlands2e semester
63Vanlerberghe,Beatrix
2800RECARDBijzondere studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
63NNB,-
Module Sociaal recht
Grondige studies Sociaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2600RECIARGrondige studie Individueel arbeidsrechtNederlands2e semester
96Cuypers,Daniël
2600RECCARGrondige studie Collectief arbeidsrechtNederlands2e semester
96Rigaux,Marc
2600RECSBWGrondige studie Sociale bescherming van werknemersNederlands2e semester
96Van Regenmortel,Anne
2600RECSBZGrondige studie Sociale bescherming van zelfstandigenNederlands1e semester
96Van Regenmortel,Anne
2600RECFSRGrondige studie Fundamenten van Sociaal rechtNederlands1e semester
96Rigaux,Marc
2600RECARDGrondige studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
96NNB,-
Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Sociaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2700RECSOCVergelijkend Sociaal rechtNederlands1e semester
63Van Regenmortel,Anne
Rigaux,Marc
2700RECISRInternationaal en Europees Sociaal rechtNederlands2e semester
63Verschueren,Herwig
2700RECARDVergelijkende studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
63NNB,-
Bijzondere studies Sociaal recht
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2800RECWOWJuridische aspecten inzake welzijn op het werkNederlands2e semester
63Van Regenmortel,Anne
2800RECMMSMedische terminologie en evaluatie van menselijke schadeNederlands1e semester
63Weyts,Britt
2800RECMMRMigratie- en migrantenrechtNederlands2e semester
63Vanheule,Dirk
2800RECRVORechtspositie van het overheidspersoneelNederlands2e semester
63Janvier,Ria
2800RECLSESocial Profit Ondernemingen (Acerta Leerstoel)Nederlands1e semester
63Vallet,Nathalie
Denef,Marleen
2800RECARDBijzondere studie uit een ander rechtsdomeinNederlands2e semester
63NNB,-
Equivalente vakken
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
6300RECETMEuropeesrechtelijke vraagstukken inzake transport- en maritiem rechtNederlands2e semester
303Van den Bossche,Anne-Marie
6300RECMTMMilieurechtelijke vraagstukken inzake transport- en maritiem rechtNederlands2e semester
303
6300RECPTMPubliekrechtelijke vraagstukken inzake transport- en maritiem rechtNederlands2e semester
303Van Garsse,Steven
6300RECSTMSociaalrechtelijke vraagstukken inzake transport- en maritiem rechtNederlands2e semester
303Peeters,Johan
2100RECIPWInternationale PleitwedstrijdNederlands1e en 2e semester
456Rutten,Stefan