Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Leren op de werkplek
Studiegidsnr:2020OIWLOW
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Semester:2e semester
Contacturen:20
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)David Gijbels
Piet Van den Bossche
Katrien Cuyvers

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op de kennis en inzichten uit volgende opleidingsonderdelen van het schakelprogramma:

 • De lerende organisatie: organisatiekunde
 • Kennismanagement
 • Bevorderen van leerprocessen in organisaties2. Eindcompetenties

De volgende doelstellingen staan centraal:

 • De studenten verwerven inzicht in thema’s die centraal staan in recent onderzoek naar leren op de werkplek.
 • De studenten hebben inzicht in de resultaten van recent onderzoek naar een specifiek onderwerp in het onderzoeksdomein ‘leren op de werkplek’ en kunnen deze aanwenden om op basis van een sterkte/zwakte aanlyse suggesties ter verbetering te formuleren voor onderzoekers en mensen uit de praktijk.
3. Inhoud

Het vak start met een introductie in het veld van leren op de werkplek. Enerzijds gebeurt dit door de presentatie van een praktijk-verhaal, anderzijds door een college waar aandacht besteed wordt aan de redenen waarom werkplekleren een belangrijk onderwerp is in de huidige organisatie-context.

Vervolgens wordt de recente werkplek-leren literatuur bestudeerd vanuit twee invalshoeken: (1) vanuit het perspectief van het leren van de werknemer, en (2) de voorwaarden waaraan de werkplek dient te voldoen om dit leren te stimuleren. In deze twee werk-sessies zullen studenten verschillende literatuurbronnen integreren.

Het vak wordt afgesloten met twee voorbeelden van onderzoek naar leren op de werkplek. In de laatste werksessie wordt een praktijkcase geanalyseerd als voorbereiding op het examen.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Seminaries

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen

  Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Syllabus beschikbaar via Blackboard


  7. Contactgegevens en begeleiding

  david.gijbels@ua.ac.be
  piet.vandenbossche@ua.ac.be

  (+)laatste aanpassing: 16/02/2011 13:27 david.gijbels