Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Onderwijsfilosofie
Studiegidsnr:2040OIWOWF
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Semester:1e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Luc Braeckmans

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Frans
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
De competenties eigen aan een bacheloropleiding in de onderwijswetenschappen of een equivalente opleiding.


2. Eindcompetenties

De student is in staat een wijsgerig discours over onderwijs te lezen, te interpreteren en toe te passen. 


3. Inhoud

De colleges besteden aandacht aan de veelal taciete waarden en normen die in onderwijs een rol spelen. Daarnaast wordt de band geëxploreerd tussen persoonlijkheidsontwikkeling en ethiek, wordt het concept 'persoon' toegelicht, en wordt een wijsgerige reflectie ontwikkeld over de problematieken van ongelijkheid tussen mensen, uitsluiting en selectie. Op het einde van de colleges wordt getoond hoe op een concreet schoolsysteem een ethische audit kan worden toegespast.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Casussen: Individueel
 • Casussen: In groep
 • Scriptie: Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Open boek
 • Open vragen

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Het studiemateriaal wordt gedurende de contactmomenten door de docent ter beschikking gesteld.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  Luc Braeckmans

  UA -Studentenhome 'Ten Prinsenhove'

  Koningstraat 8

  BE - 2000 Antwerpen

  T.: 00 32 3 265 46 60.

  E.: Luc.Braeckmans@ua.ac.be.


  (+)laatste aanpassing: 08/09/2012 00:48 luc.braeckmans