Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Kwaliteitszorg en effectiviteit bij opleidingen
Studiegidsnr:2042OIWKZE
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Semester:2e semester
Contacturen:21
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Van Petegem
Jan Vanhoof

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
- een organisatie kunnen analyseren en typeren op een aantal dimensies (structuur, cultuur, strategie) - inzicht hebben in thema’s die centraal staan in het (opleidings)beleid van een organisatie - inzicht hebben in modellen en methodieken van leren en opleiden in organisaties


2. Eindcompetenties

- verwerven inzicht in de ideeën van kwaliteitszorg en effectiviteit van opleidingen en in de modellen inzake kwaliteitszorg in het onderwijs - kunnen verschillende methoden van kwaliteitszorg en meten van effectiviteit van opleidingen met elkaar vergelijken en begrijpen waar, wanneer en waarom ze toegepast kunnen worden - verwerven inzicht in hoe de aard en de context van een organisatie, haar beleid en de manier waarop leerprocessen georganiseerd worden, de kwaliteit en de effectiviteit van opleidingen op een complexe manier beïnvloeden


3. Inhoud

Kwaliteitszorg en effectiviteit in opleidingen zijn cruciale hefbomen om de organisatie­doelen en het opleidingsbeleid op elkaar af te stemmen. De focus in dit lesonderdeel ligt op de behandeling van de filosofie, basisconcepten en methodieken van kwaliteitszorg. Deze worden gekoppeld aan methoden voor het meten van de effectiviteit van opleidingen. Er wordt stil gestaan bij de factoren die kritisch kunnen zijn voor kwaliteit en effectiviteit en de vertaling ervan in het beleid, de organisatie en de opleidingsprocessen. Ten slotte worden aanpakken voorgesteld voor de verbetering van de kwaliteit en de doelmatigheid in schoolse en buitenschoolse opleidingen.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Seminaries

 • Eigen werk:
 • Oefeningen

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Open boek

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Syllabus met artikels

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 30/07/2012 14:19 jan.vanhoof